Via het statuut van vzw (vereniging zonder winstoogmerk) geniet VIB rechtspersoonlijkheid. Het hoogste orgaan van de vzw is de algemene vergadering. Zij komt tenminste eenmaal per jaar samen, onder meer om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening en om de begroting van het volgende boekjaar goed te keuren.

Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren eveneens:

 • de wijziging van de statuten van de vereniging;
 • de goedkeuring van de rekeningen en de budgetten;
 • de benoeming en het herroepen van leden van de algemene vergadering.

De algemene vergadering telt 35 leden. Daarbij worden 6 affiliaties onderscheiden: de Vlaamse universiteiten, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, de Vlaamse industrie, de Vlaamse representatieve werknemersorganisaties, de Vlaamse industriële hogescholen, en de Vlaamse overheid.

Afgevaardigden van de Vlaamse Universiteiten

 • Luc Moens, UGent
 • Ignace Lemahieu, UGent
 • Mike Nachtegael, UGent
 • Bart Nuttin, KU Leuven
 • Gerard Govers, KU Leuven
 • Chris Van Geet, KU Leuven
 • Gert Desmet,  Vrije Universiteit Brussel
 • Nic Van Craen, Vrije Universiteit Brussel
 • Jean-Pierre Timmermans, Universiteit Antwerpen
 • Anne Adams, Universiteit Antwerpen
 • Piet Stinissen, UHasselt

Afgevaardigden van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 

 • Joris Relaes, ILVO
 • Saskia Decuypere, Instituut voor Tropische Geneeskunde
 • Roger Dijkmans, VITO
 • Griet Nuytinck, Anacura

Afgevaardigden van de Vlaamse industriële hogescholen

 • Kris Willems, Belgium Campus
 • Ilse Beck, Odisee Hogeschool​
 • Koen Goethals, HoGent

Afgevaardigden van de Vlaamse industrie 

 • Wim Ottevaere, Ablynx
 • Staf Van Reet, Viziphar Biosciences
 • Jürgen Logemann, CropDesign
 • Luc De Baere, Organic Waste Systems
 • Tom De Ceuster, Group De Ceuster
 • Tom Aelbrecht, Janssen Pharmaceutica
 • Helena Vandebeeck, Siat Group
 • Jo Dalle, Sanofi Genzyme​
 • Koen Quaghebeur, Globachem
 • Johan Botterman, Bayer Bioscience
 • Geert Jannes, Fujirebio Europe nv
 • Patrik De Haes, Oxurion
 • Caroline Van der Heyden, Boerenbond
 • Christina Takke, V-Bio Ventures
 • Leen Limbourg, Atoms & Art
 • Els Beirnaert, Aelin Therapeutics
 • André Roef, Bayer CropScience SA-NV
 • Ajit Shetty

Afgevaardigden van de Vlaamse representatieve werknemersorganisaties

 • Koen Repriels, ACV
 • Vincent Van Der Haegen, ACLVB
 • Peter Hertog, ABVV

Afgevaardigden van de Vlaamse overheid

 • Dieter Deforce, UGent
 • Danielle Raspoet, Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid 
 • Liselotte De Vos, EWI