Technologietransfers zijn stevig verankerd in de missie van VIB. Het is ons doel om ons onderzoek te vertalen naar producten voor patiënten, landbouwers, en consumenten, en tegelijkertijd nieuwe economische activiteit en werkgelegenheid te creëren. VIB levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de lifesciencescluster in Vlaanderen. 

Dankzij zijn start-ups, opleidingen, samenwerkingen met bedrijven, initiatieven om internationale investeringen aan te trekken, en de bouw van faciliteiten voor biotechbedrijven is VIB een katalysator voor de Vlaamse biotechcluster.

Naast de traditionele licenties aan lokale ondernemingen (50% van onze overeenkomsten worden afgesloten met bedrijven uit onze regio) en de oprichting van lokale nieuwe bedrijven beschikt VIB over een heel arsenaal aan andere mechanismen om de Vlaamse biotechcluster te stimuleren.

VIB verleent structurele en ad-hocondersteuning aan verschillende andere teams die zich bezighouden met technologietransfers in Vlaanderen en daarbuiten. Wij moedigen onze onderzoekers aan om in de lokale industrie aan de slag te gaan, starten bio-incubators op, werken actief mee aan het aantrekken van buitenlandse bedrijven voor de regionale cluster en zijn een van de oprichters van flanders.bio, de regionale sectororganisatie voor de biowetenschappen.

Een innovatieve biotechhub aansturen

Een transparante samenwerkingscultuur is bevorderlijk voor innovatie en heeft een sterke hefboomwerking voor waarde en investeringen. De belangrijkste factoren om de internationale competitiviteit van het biowetenschappelijke ecosysteem in Vlaanderen te vergroten, zijn toonaangevende wetenschap, toegang tot kennis, de beschikbaarheid van talent en vaardigheden, en betaalbare en geavanceerde laboratoria en kantoorruimtes.

De kennis en expertise van een onderzoeksinstituut als VIB werken inspirerend en vormen de ideale kweekvijver voor innovatieprojecten. Zowel jonge start-ups als internationale farmaceutische bedrijven vinden hun weg naar de biotechclusters en naar interessante partners om samenwerkingen aan te gaan. Daarnaast krijgen ze zo de mogelijkheid om elkaars talent en knowhow te benutten. In de loop der jaren hebben verschillende buitenlandse biotechbedrijven afdelingen geopend in Vlaanderen. Samen investeerden die bedrijven 900 miljoen euro in de regio en creëerden ze directe werkgelegenheid voor 690 personen. 

Groei van de Vlaamse biotechsector

 Toen VIB in 1996 werd opgericht, waren er amper 10 biotechbedrijven in onze regio. Vandaag zijn dat er meer dan 300.

Het gaat om een gezonde mix van gevestigde multinationals, een groep beursgenoteerde bedrijven en een toenemend aantal snel groeiende privébedrijven.


_________________________________________________________________

Willem Dhooge, Co-General Manager van flanders.bio:

“Basisonderzoek is van cruciaal belang voor onze sector. VIB is een van de meest vooraanstaande biotechinstituten ter wereld – een kwaliteitslabel dat de aandacht trekt van andere instituten, wetenschappers van over de hele wereld en potentiële zakenpartners. VIB werkt samen met verschillende universiteiten in Vlaanderen en hanteert een proactieve samenwerkingsstrategie met andere belangrijke onderzoeksinstituten in Europa. Daardoor kunnen Vlaanderen en alle spelers uit onze lokale biotechsector meegenieten van VIB's uitstekende reputatie.”

_________________________________________________________________

Op de schouders van reuzen

Tal van factoren hebben bijgedragen aan het succes van de Vlaamse biotechcluster, waaronder de vele toponderzoekers die uit onze regio afkomstig zijn. Mac Van Montagu en Jeff Schell zijn de uitvinders van de eerste methode om planten genetisch te modificeren. Walter Fiers slaagde er als eerste in om een volledig gen en een volledig genoom te sequencen. Désiré Collen ontdekte een van de allereerste succesvolle biotechgeneesmiddelen (tPA). De meeste geneesmiddelen voor HIV die vandaag verkrijgbaar zijn, werden ontwikkeld door Erik De Clercq en Rudi Pauwels. En dan is er natuurlijk nog Paul Janssen, een van de meest vooraanstaande geneesmiddelenonderzoekers van de 20e eeuw. Het is op de schouders van die reuzen dat we VIB hebben kunnen oprichten en de hoge kwaliteit van het biotechnologisch onderzoek – een van de essentiële bouwstenen van een sterke cluster – in stand hebben kunnen houden.

Een tweede belangrijke factor is de openheid van Vlaanderen tegenover andere culturen – een openheid die al heel lang teruggaat. De academische wereld en de industriële biotechgemeenschap in Vlaanderen stellen wetenschappers, ondernemers en managers te werk van over de hele wereld. Regionale investeringen worden aangevuld door topinvesteerders uit Europa, de VS, Japan, en andere landen – zij ervaren de Vlaamse biotechsector als een interessante investeringsopportuniteit met een aantrekkelijk intern rendement.

Politieke steun

Een andere troef is de aanhoudende steun van de Vlaamse overheid voor de biotechnologie. Er zijn een groot aantal fiscale en andere voordelen voor biotechbedrijven, waaronder genereuze subsidieregelingen voor R&D-activiteiten en aantrekkelijke fiscale stimulansen voor geoctrooieerde producten.

 VIB neemt zijn rol als katalysator van de regionale cluster bijzonder ernstig en heeft al tal van initiatieven gelanceerd. Naast het oprichten van start-ups die ondertussen bijna 1,3 miljard euro hebben opgehaald, leidt VIB ook elk jaar honderden mensen op, waarvan velen nadien in de lokale biotechsector tewerkgesteld worden. Daarnaast hebben we honderden deals gesloten met regionale biotechbedrijven om hun toegang te geven tot nieuwe technologieën en producten.

Gespecialiseerde industriële biotechinfrastructuur

VIB verrichte eind jaren 90 pionierswerk door de allereerste bio-incubator op te starten. Momenteel bieden we de industriële biotechgemeenschap via verschillende samenwerkingen meer dan 25.000 m² aan gespecialiseerde infrastructuur. De incubators hebben een vergunning voor biotechnologische activiteiten en zijn beschikbaar voor lokale én internationale spelers in de biowetenschappelijke sector.

Een aantal bio-incubators zijn nog volledig in handen van VIB, maar om de faciliteiten verder uit te breiden heeft VIB de krachten gebundeld met KU Leuven, AVEVE, en Life Sciences Research Partners. VIB is er ook in geslaagd een consortium van vastgoedbedrijven (Foremost Immo en BSI) en investeerders (GDInfra+) samen te brengen voor de volgende stap: de bouw van een Bio-Accelerator van 12.000 m² in Gent.

De Bio-Accelerator is een bedrijfscentrum voor snel groeiende biotech- en biowetenschapsbedrijven.

Er zijn laboratoria en kantoren met hoogtechnologische faciliteiten en tal van gemeenschappelijke diensten, volledig op maat van de gebruikers. De Bio-Accelerator bevindt zich in het Technologiepark in Zwijnaarde bij Gent, een vooraanstaand technologisch bedrijventerrein waar tal van biotechbedrijven gevestigd zijn. Die locatie biedt de gebruikers unieke netwerkopportuniteiten en mogelijkheden om kennis uit te wisselen en zo de ontwikkeling en groei van de start-ups te bevorderen. In de Bio-Incubator in Leuven verhuurt VIB ruimtes aan biowetenschappelijke bedrijven.

flanders.bio brengt de biotechsector samen

In het begin van de 21e eeuw begon het aantal biotechbedrijven in onze regio sterk toe te nemen. Om de meerwaarde van een cluster ten volle te benutten besloot VIB in 2004 om flanders.bio op te richten, in overleg met verschillende toplui uit de sector. Deze organisatie verenigt alle biotechspelers uit de industrie, de academische wereld en de overheid en treedt op als vertegenwoordiger van de groeiende biotechsector. flanders.bio bouwt bruggen tussen de grote spelers, organiseert netwerkactiviteiten, en vertegenwoordigt de sector tegenover de overheid en de internationale gemeenschap.

Internationale bedrijven aantrekken

Als medeoprichter van de sectororganisatie blijft VIB actief samenwerken met flanders.bio. In samenwerking met Flanders Investment & Trade en VLAIO hebben we een Flanders Life Sciences Welcome Team opgericht, dat buitenlandse bedrijven helpt om zich in Vlaanderen te vestigen. We hebben we onze cluster uitgebreid door een groeiend aantal internationale bedrijven naar Vlaanderen te lokken, waaronder Yakult, argenx, en Biocartis. We willen die activiteiten nu uitbreiden om de endogene groei aan te vullen met exogene groei en zo met onze cluster een van de belangrijkste biotechregio's van de wereld te worden.

Lees meer

•    Translationeel Onderzoek
•    Grand Challenges
•    Flanders.bio