Biotech bedrijven opstarten

Nieuwe ventures zijn van cruciaal belang om de resultaten van basisonderzoek te vertalen naar praktische toepassingen. Bovendien hebben biotechbedrijven in Vlaanderen een enorme invloed op het lokale ecosysteem. Ze zorgen immers niet alleen voor aanzienlijke investeringen in de regio, maar creëren ook een groot aantal banen. Door intellectuele eigendom en biotechexpertise te verankeren in onze regio spelen start-ups een grote rol in onze samenleving.

Van idee tot spin-off

Een betekenisvolle impact hebben op de maatschappij – dat is wat veel wetenschappers drijft. Helaas zijn onderzoeksinstituten en universiteiten niet in staat om ontdekkingen volledig zelf te ontwikkelen en naar de markt te brengen. De ontwikkeling van academische ontdekking tot commercieel product vereist namelijk een andere set vaardigheden en kan mogelijk werkgelegenheid creëren door een start-up op te richten.

 

Een bedrijf van nul opstarten vraagt heel wat verschillende vaardigheden. Het New Ventures-team is strategisch geïntegreerd in het Innovatie & Business-team van VIB. Het beschikt over cruciale expertise inzake intellectuele eigendom, ervaring op het gebied van business development en kan bovendien een beroep doen op een uitgebreid netwerk van ondernemers, business angels en investeerders.


_________________________________________________________________

Griet Vanpoucke, Hoofd New Ventures bij VIB:

"De afgelopen 25 jaar is VIB er dankzij zijn succesvolle start-ups in geslaagd een goede reputatie op te bouwen in de investeringswereld. Het netwerk dat we zo hebben opgebouwd, is van onschatbare waarde. Bij het ophalen van financiering is het immers cruciaal om te netwerken en op het juiste moment contacten te leggen met de juiste mensen."

_____________________________________________________________________

De start-ups van VIB zijn goed voor een totale kapitaalinvestering van ruim 1,3 miljoen euro en stellen samen meer dan 850 personen te werk.

Een avontuur op lange termijn

De afdeling New Ventures vertrekt vanuit ideeën of ontdekkingen uit de laboratoria van VIB om nieuwe biotechondernemingen op te starten. Daarbij zal het team allereerst een uitgebreid datapakket opbouwen, voor een proof of concept (PoC) zorgen en een grondige IE-strategie bepalen. De waarde van een idee is afhankelijk van de beschikbare knowhow, de PoC-data en de intellectuele eigendom. Samen met de wetenschappers en de collega's van IE tracht het New Ventures-team de uitvinding commercieel relevant en bruikbaar te maken en de risico's te beperken, zodat de uitvinding makkelijker naar de markt gebracht kan worden.

_________________________________________________________________

Jurgen Del Favero, Chief Technology Officer bij Multiplicom/Agilent:

"Academisch onderzoek omzetten in commerciële producten met een rechtstreekse impact op het leven van patiënten schenkt mij enorm veel voldoening. Het is een unieke – en verslavende – ervaring om dat te kunnen doen met een multidisciplinair, toegewijd team."

_________________________________________________________________

Daarna stelt het team een concreet businessplan op, met doelstellingen, timings, en kostenramingen. Het is daarbij verstandig om al in een vroege fase ondernemers bij het proces te betrekken. Zij helpen bij het opstellen van het plan en kunnen later ook in het managementteam van de start-up zetelen. Die zogenaamde 'entrepreneurs in residence' zijn gewoonlijk doorgewinterde professionals uit de biotechsector of de farmaceutische industrie die zin hebben om een nieuw avontuur aan te gaan.

Zodra de risico's voldoende beperkt zijn, gaat het team op zoek naar financiering. Voor Aelin Therapeutics slaagde het team erin een recordbedrag op te halen van 27 miljoen euro – voldoende om een eerste kandidaat-geneesmiddel tot in de klinische fase te krijgen en te testen op bij de mens.

In 2015 lanceerde VIB een investeringsfonds voor biowetenschappelijke uitvindingen in een vroeg stadium: V-Bio Ventures. V-Bio Ventures investeert in heel Europa in biowetenschappelijke start-ups en jonge bedrijven met veel groeipotentieel. Het fonds focust op investeringen in (bio)farmacie, diagnostica en agrarische innovaties, en wil een portfolio opbouwen van bedrijven die ontstaan zijn uit het onderzoek van VIB en andere bedrijven.

_________________________________________________________________

Johan Cardoen, Algemeen directeur VIB:

"VIB heeft geïnvesteerd in V-Bio Ventures en heeft een dealflowregeling getroffen met het fonds. De relatie met V-Bio Ventures is waardevol, aangezien het fonds als klankbord dient en een durfkapitaalperspectief biedt wanneer we de mogelijkheden van een jonge start-up bekijken. Bovendien stimuleren investeringen van V-Bio Ventures in onze start-upprojecten anderen om dat voorbeeld te volgen."

_________________________________________________________________

 

 

De projecten van VIB Discovery Sciences hebben al heel wat belangstelling gewekt bij zakenpartners en investeringsfondsen en kunnen zo tot nieuwe start-ups en licentieovereenkomsten leiden. Een mooi voorbeeld daarvan is dat VIB Discovery Sciences onlangs de pijplijn van VIB-spin-offs Oncurious en Augustine Therapeutics heeft aangeboord met zijn activiteiten.