Samenwerking met de industrie: de sleutel voor concrete oplossingen

De VIB-wetenschappers zijn experts in biowetenschappelijk basisonderzoek. Het is VIB's missie om de resultaten van dat onderzoek te vertalen naar echte producten, agrarische innovaties, geneesmiddelen, en therapieën die ons leven verbeteren. Een belangrijk element van VIB's overkoepelende visie is business development: een succesvolle BD-strategie bestaat uit een combinatie van goede wetenschap, zakelijk inzicht, en goede communicatie. Het Business Development-team van VIB brengt de VIB-wetenschappers in contact met bedrijven om de onderzoeksresultaten van VIB naar een hoger niveau te tillen.

VIB’s Business Development team

Het Business Development team van VIB koppelt de troeven van de academische wereld aan die van de industrie. Enkele troeven die ons hebben geholpen bij het sluiten van deals met bedrijven, zijn ons uitgebreide octrooiportfolio, onze kennis, de actieve marketing van onze knowhow, en onze flexibele, gepersonaliseerde aanpak bij het onderhandelen over samenwerkingen.

_________________________________________________________________

Jérôme Van Biervliet, Hoofd Business Development bij VIB:

“Business Development draait niet alleen om commercialisering – een ander belangrijk resultaat is dat beide partijen van elkaar leren. Zo leren we van partnerbedrijven en -organisaties vaak waardevolle zaken voor het verdere verloop van projecten”.

_________________________________________________________________

VIB biedt zijn kennis en portfolio met honderden octrooien en octrooiaanvragen proactief aan aan bedrijven over de hele wereld die producten willen ontwikkelen op basis van VIB-onderzoek. VIB heeft al meer dan 1500 overeenkomsten gesloten met lokale en internationale bedrijven, kleine ondernemingen en multinationals uit diverse sectoren, waaronder de voedingssector, de biofarmacie, en de landbouwsector.

Neem zeker contact op met ons team om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor licenties, onderzoekssamenwerkingen en partnerschappen.

Onderzoeksdiensten voor biowetenschappelijke bedrijven

De 10 Kernfaciliteiten van VIB stellen hun gespecialiseerde apparatuur en diensten beschikbaar, die volledig aangepast zijn aan de behoeften van de bredere wetenschappelijke gemeenschap. Zo bieden de Kernfaciliteiten geavanceerde diensten aan in transcriptomics, genomics en proteomics, eiwit- en antilichaamengineering, geavanceerde licht- & elektronenmicroscopie, en het ontwerpen van tests en proofs of concept.

Krachten bundelen met bedrijven

De uitvinding en ontwikkeling van een commercieel biotechproduct verloopt in verschillende stappen: het proces begint met jarenlang basisonderzoek en eindigt met de lancering op de markt. Samenwerken met de industrie is een van de mogelijkheden om het onderzoek te versnellen en innovaties en technologische ontwikkelingen tot bij de consumenten, patiënten en landbouwers te brengen. Al vanaf het begin sluit VIB strategische langetermijnsamenwerkingen af in specifieke onderzoeksdomeinen. Zulke partnerschappen maken het mogelijk om de krachten te bundelen en stroomlijnen het commercialiseringsproces van de onderzoeksresultaten.

Tot bij de patiënten, consumenten en landbouwers

Er zijn verschillende kandidaat-geneesmiddelen op basis van onderzoek van VIB die momenteel in de klinische testfase zitten. Die nieuwe therapeutische middelen zijn een bron van hoop voor mensen die lijden aan ziekten zoals kanker, artritis, infectieziekten of hart- en vaatziekten. Wat onze groene pijplijn betreft, worden er momenteel landbouwinnovaties op basis van VIB-onderzoek getest in samenwerking met AgBio-bedrijven.