Vaccinatie tegen infectieziekten heeft de geschiedenis van de mensheid veranderd.

Jaarlijks redden vaccins miljoenen levens, zowel van kinderen als volwassenen. Ze beletten dat schadelijke micro-organismen ziekte en blijvende letsels veroorzaken. Niet alleen voorkomen ze kinderziekten als mazelen, kinkhoest, kroep, hersenvliesontsteking en bof, ook voor volwassenen en ouderen kunnen ze levensreddend zijn door tetanus, pneumokokkenziekte en griep af te wenden.

VIB wil zijn steentje bijdragen aan het debat en uitgebreide, heldere en wetenschappelijk onderbouwde info over vaccins aanreiken.