Met vragen over het Vlaams Darmflora Project kan je altijd terecht op darmflora@vib.be. Hieronder vind je alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen


1. Wie kan deelnemen aan het Vlaams Darmflora Project?

In principe kan iedereen deelnemen die meerderjarig is, in Vlaanderen woont en de Nederlandse taal machtig is. We krijgen vaak vragen van mensen die antibiotica genomen hebben of aan een bepaalde aandoening lijden. Dat vormt geen enkel probleem. Ook zwangere vrouwen kunnen gerust deelnemen.


2. Krijg ik inzage in mijn resultaten?

We zijn daar erg duidelijk in: je krijgt geen individuele analyse van je darmflora bij deelname aan één van onze projecten. Het Darmflora-project is basisonderzoek waarmee we willen achterhalen of er een verband bestaat tussen iemands darmflora en zijn gezondheid. Om dit te kunnen doen analyseren we de darmflora van zoveel mogelijk vrijwilligers en koppelen we dit aan hun gezondheidstoestand.

In dit stadium van het onderzoek weten we nog niet welk effect de samenstelling van je darmflora heeft op je gezondheid. De resultaten van de analyse van jouw darmflora kunnen daarom (nog) niet gebruikt worden om eventuele aandoeningen preventief op te sporen of om een diagnose te stellen - laat staan om een remedie voor te schrijven. We kiezen er dan ook voor om geen persoonlijke gegevens mee te delen aan de vrijwilligers. We willen namelijk het risico niet nemen dat dit aanleiding zou kunnen geven tot onjuiste conclusies. We hopen weliswaar dat ons onderzoek ooit zal leiden tot nieuwe diagnostica of geneesmiddelen, maar de af te leggen weg is nog lang.

De resultaten van het bloedonderzoek worden aan jouw huisarts meegedeeld, zodat ze in jouw medisch dossier bewaard kunnen worden.


3. Hoe word ik op de hoogte gehouden van de stand van het onderzoek?

Op (on)regelmatige basis sturen we nieuwsbrieven naar onze vrijwilligers. Zo zijn onze deelnemers als eerste op de hoogte van nieuwe projectresultaten!


4. Is mijn deelname anoniem?

Ja, alle gegevens die we verzamelen worden onmiddellijk gecodeerd in een databank zodat de identiteit van de vrijwilliger geheim blijft. Met die code kunnen we de resultaten koppelen aan de (medische) gegevens die we van de betrokken deelnemer ontvangen. Deze codes zijn slechts toegankelijk voor een zeer beperkt aantal personen die gebonden zijn door het beroepsgeheim.

De persoonlijke gegevens worden enkel voor dit onderzoek verzameld en niet doorgegeven aan derden zonder de toestemming van de vrijwilliger. Als de gegevens in de toekomst nuttig zouden blijken voor een nog grotere (internationale) studie, dan blijven ze anoniem en zal er geen terugkoppeling meer mogelijk zijn naar het persoonlijk dossier.