VIB's missie, visie en kernwaarden

Het is onze missie om vernieuwend biomoleculair onderzoek te verrichten in verschillende domeinen van de levenswetenschappen, om zo meer inzicht te verwerven in de mechanismen van het leven. De resultaten van ons onderzoek vormen de basis voor nieuwe producten en oplossingen die de maatschappij ten goede komen.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons baanbrekende onderzoek naar de moleculaire mechanismen van het leven leidt tot een betere levenskwaliteit, economische groei, en duurzaam maatschappelijk welzijn.

We streven naar uitmuntendheid in alle aspecten van ons onderzoek en moedigen onze wetenschappers en medewerkers aan om ondernemend en creatief te zijn. Onze focus op innovatieve technologieën leidt tot baanbrekend onderzoek en dankzij ons ambitieus beleid rond technologietransfer worden onze doorbraken vertaald naar waardevolle toepassingen voor de maatschappij. Wij trachten het publiek te betrekken bij onze activiteiten en maken gebruik van transparante communicatie om vertrouwen en wederzijds begrip op te bouwen.

Directie

VIB is een autonoom onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk dat bestuurd wordt door een algemene vergadering en een raad van bestuur. De algemene directie is verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding van VIB. De wetenschappelijk directeurs, die aan het hoofd staan van de VIB-onderzoekscentra, hebben de leiding over het wetenschappelijke programma van het instituut. De institutionele adviesraad staat VIB bij op het gebied van het institutioneel beleid. 

Jo Bury en Jérôme Van Biervliet

De algemene directie, Jo Bury en Jérôme Van Biervliet (algemeen directeurs), is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het instituut. Zij worden daarin bijgestaan door de afdelingshoofden: Wim Goemaere (operationeel directeur), Rik Audenaert (financieel directeur), Marijke Lein (directeur Personeelszaken), Geert Van Minnebruggen (hoofd Wetenschap & technologie), Rinaldo Beck (hoofd ICT), Katrina Wright (communicatiemanager) en een team medewerkers op het hoofdkantoor

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de organisatie en telt 35 leden uit de academische wereld, de industrie, de overheid en het maatschappelijk middenveld.

De raad van bestuur staat aan het hoofd van de vereniging en vertegenwoordigt deze buiten rechte. De raad telt 13 vertegenwoordigers uit de academische wereld, de industrie en de overheid.

Raad van Bestuur

De 8 wetenschappelijk directeurs die aan het hoofd staan van de VIB-onderzoekscentra, hebben de leiding over het wetenschappelijke programma van hun centrum en het instituut. Zij vormen het directiecomité van het instituut, samen met een uitgebreide algemene directie.

Het groepsleidercomité bestaat uit één groepsleider van elk centrum en de daaraan verbonden VIB-groepen. Hun belangrijkste missie is het mee helpen definiëren en implementeren van de institutionele wetenschappelijke strategie.

De institutionele adviesraad formuleert regelmatig aanbevelingen aan VIB met betrekking tot het institutionele beleid.

Structuur

VIB omvat acht thematische onderzoekscentra die gevestigd zijn op de campussen van de vijf Vlaamse universiteiten.