Ontwikkeling en groei van de lifesciencescluster in Vlaanderen

Technologietransfer is stevig verankerd in de missie van VIB. Het is ons doel om ons onderzoek te vertalen naar producten voor patiënten, landbouwers, en consumenten, en tegelijkertijd nieuwe economische activiteit en werkgelegenheid te creëren. VIB levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de lifesciencescluster in Vlaanderen. 

Dankzij zijn start-ups, opleidingen, samenwerkingen met bedrijven, initiatieven om internationale investeringen aan te trekken, en de bouw van faciliteiten voor lifesciencesbedrijven is VIB een katalysator voor de Vlaamse cluster.

 

Stimuleren van de Vlaamse biotechcluster

Naast samenwerken met lokale ondernemingen (50% van onze overeenkomsten worden afgesloten met bedrijven uit onze regio) en de oprichting van nieuwe bedrijven in onze regio beschikt VIB over een heel arsenaal aan andere mechanismen om de Vlaamse lifesciencescluster te stimuleren.

VIB verleent structurele en ad-hocondersteuning aan verschillende andere teams die zich bezighouden met technologietransfer in Vlaanderen en daarbuiten. Wij moedigen onze onderzoekers aan om in de lokale industrie aan de slag te gaan, bouwen bio-incubators, werken actief mee aan het aantrekken van buitenlandse bedrijven en zijn een van de oprichters van flanders.bio, de regionale clusterorganisatie voor de levenswetenschappen.

De vlaamse biotechsector geniet een uitstekende reputatie

Meer dan 300 bedrijven en startups werken aan innovatieve geneesmiddelen en oplossingen om onze landbouw en mobiliteit duurzaam te maken. Hierna geven 6 betrokkenen uit dit ecosysteem hun visie over de evolutie, ,uitdagingen en toekomst van de Vlaamse biotech.