Het groepsleidercomité (GLC) is een adviesraad en gelijke partner voor het directiecomité die beslissingen neemt over allerlei kwesties met betrekking tot groepsleiders om een creatieve, stimulerende en inclusieve gemeenschap te creëren die topwetenschap verricht op internationaal competitief niveau.  

Het GLC bestaat uit een vrijwillig team VIB-groepsleiders (GL's) van elk van de VIB-centra en een vertegenwoordiger van de VIB-kernfaciliteiten. Het team treedt op als oplossingsgerichte denktank en communicatieknooppunt tussen de GL's en het VIB-hoofdkantoor/directiecomité, waarbij het op een proactieve en verantwoordelijke manier nadenkt over GL-gerelateerde opportuniteiten en obstakels bij VIB.

Het groepsleidercomité bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Gabriele Bergers (voorzitter), VIB-KU Leuven Centrum voor Kankerbiologie
  • Bert De Rybel (medevoorzitter), VIB-UGent Centrum voor Planten Systeembiologie
  • Roosmarijn Vandenbroucke, VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek
  • Jan Michiels, VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie
  • Pierre Vanderhaeghen, VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek
  • Rouslan Efremov, VIB-VUB Centrum voor Structuurbiologie
  • Sven Eyckerman, VIB-UGent Centrum voor Medische Biotechnologie
  • Gert Van Isterdael, VIB Flow Core Gent
  • Karl Farrow, NERF, VIB-imec-KU Leuven