Het directiecomité staat in voor het uitbouwen en implementeren van de strategie van het instituut. De verschillende afdelingen binnen VIB-hoofdkantoor gaan proactief te werk om meerwaarde te creëren voor de wetenschappelijke gemeenschap van VIB. Ze voorzien de VIB-wetenschappers ook van tools die hun onderzoek mogelijk maken en vereenvoudigen, en trachten hun administratieve last zo veel mogelijk te beperken.

Operationeel team

Ondersteuning voor onderzoekscentra, kernfaciliteiten, en centrale diensten van VIB
Het operationele team voorziet alle onderzoeksteams van aangepaste en ultramoderne infrastructuur. Daarnaast optimaliseren ze de dienstverlening vanuit het hoofdkantoor en de universiteiten en analyseren ze de uitrol van diensten over de verschillende centra heen. Ze zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat alle processen binnen de organisatie vlot en efficiënt verlopen.

Ondersteuning van nieuwe startups
Van in het begin heeft VIB startende biotechbedrijven ondersteund met zijn bio-incubatoren in Gent en Leuven. Daaruit zijn ondertussen succesvolle commerciële infrastructuurprojecten ontstaan die inspelen op de behoeften van meer mature biotechbedrijven. Naarmate de Vlaamse biotechcluster blijft groeien, blijft ook de vraag naar geavanceerde accommodatie voor biotechbedrijven toenemen. Om daaraan te voldoen ontwikkelt het team voortdurend nieuwe infrastructuurprojecten, zodat de startups van VIB zich in de beste omstandigheden kunnen ontwikkelen.

Nieuwe financieringsmiddelen aanspreken
Samen met de VIB-wetenschappers gaat het team ook op zoek naar nieuwe potentiële kanalen die ons onderzoek kunnen financieren. Dat doen ze door op een gestructureerde manier internationale stichtingen en andere non-profitorganisaties aan te spreken. Ze gaan op zoek naar opportuniteiten, onderzoeken in welke mate die nuttig kunnen zijn voor VIB, en bouwen daarbij voort op onze succesvolle verwezenlijkingen in diverse domeinen.

Ontmoet het team

Personeelszaken

Een belangrijk aspect van de HR-strategie van VIB bestaat erin uiterst gemotiveerde, creatieve en toegewijde wetenschappers aan te trekken uit de hele wereld. Een basisvereiste daarvoor is een solide, toekomstgerichte wervingsstrategie.  Een tweede pijler van VIB’s HR is het behouden van onze wetenschappers door hen een stimulerende, ondersteunende omgeving te bieden met mogelijkheden tot wetenschappelijke coaching, feedback, en opleidingen. Daarnaast wil VIB een warme werkplek zijn waar belang gehecht wordt aan welzijn op het werk in al zijn facetten. Tot slot ondersteunt VIB zijn wetenschappers met initiatieven rond loopbaanontwikkeling, om hen op weg te zetten naar de volgende stap in hun carrière, binnen of buiten VIB.

Ontmoet het team

Wetenschap & technologie

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek voldoet aan de hoogste normen hanteert VIB duidelijke regels, procedures en praktijken om zijn onderzoekers te ondersteunen. Het ‘International Grants’ team is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot internationale subsidieaanvragen bij VIB.

Het Science & Technology team van VIB stelt normen op om het VIB-onderzoek te monitoren en te benchmarken en zo de impact van de wetenschappelijke output te meten.

Naarmate de technologieën zich ontwikkelen, evolueren de onderzoeksmethodes mee. Nieuwe technologische oplossingen vereisen vaak veel meer expertise en vaardigheden dan één centrum, laat staan één onderzoeksgroep, kan bieden. Daarom investeert VIB volop in zijn Tech Watch-programma en in ultrageavanceerde Kernfaciliteiten.

ONTMOET HET TEAM

Innovatie & business

VIB voert een actief technologietransferbeleid en moedigt zijn onderzoekers aan om hun bevindingen te vertalen naar potentiële producten voor verschillende markten. Het Innovation & Business team levert belangrijke expertise in de vertaling van wetenschappelijke basisontdekkingen en het opzetten van industriële samenwerkingsverbanden voor de verdere ontwikkeling van nieuwe producten.

ONTMOET HET TEAM

Conferenties & wetenschapscommunicatie

VIB helpt het draagvlak voor wetenschap te vergroten met heldere communicatie over zijn onderzoek voor een breed, niet-wetenschappelijk publiek. Zo krijgt het publiek meer inzicht in het belang van VIB's onderzoek voor de samenleving en bevordert VIB een beter onderbouwde besluitvorming op alle niveaus, van beleidsmakers tot gemeenschappen en individuen. Daarnaast organiseert het team  internationale wetenschappelijke conferenties en wetenschapsevenementen met betrekking tot verschillende onderzoeksdomeinen van VIB. 

ONTMOET HET TEAM

Financiën en administratie

Het VIB-hoofdkantoor ondersteunt de werking van het instituut ook op administratief vlak. De afdeling financiën is verantwoordelijk voor de boekhouding, rapportering en kostencontrole, de kortetermijn- en langetermijnfinanciering, belastingen, verzekeringen en juridische zaken.

Op logistiek vlak ondersteunt het hoofdkantoor het aankoopproces in de centra via een ERP-systeem en via juridisch advies en ondersteuning bij grote investeringen en uitgaven die onderworpen zijn aan specifieke wetgeving voor overheidsopdrachten. 

ONTMOET HET TEAM

IT

De IT-afdeling staat in voor de werking van de administratieve systemen van het hoofdkantoor, het ERP-systeem, het interdepartementale netwerk en de VIB-websites.

ONTMOET HET TEAM