VIB Visie en HR Strategie

Excellentie in wetenschap vereist een multidisciplinaire, multiculturele en samenwerkende wetenschappelijke omgeving waar open discussie en kennisdeling worden aangemoedigd en waar de professionele ontwikkeling van mensen als cruciaal wordt beschouwd. Het management comité van VIB heeft deze uitdaging vertaald naar de volgende missie en doelstellingen:

"Wij willen van VIB een plek maken op de scheidslijn tussen de academische en de bedrijfswereld, die aanzet tot onderzoek en zich waarderend en ondersteunend opstelt. Wij delen de verantwoordelijkheid voor het onderzoek, vieren onze successen samen en leren uit onze fouten.

Wij laten mensen risico's nemen, creëren mogelijkheden en ontmoeten en werken samen met de beste wetenschappers ter wereld. Daardoor, en door in ons onderzoek voor het allerhoogste te gaan, begeleiden en coachen wij onze mensen in hun professionele ontwikkeling. Zij zullen hun waardering als VIB-ambassadeurs doorheen hun loopbaan blijven tonen”.

De strategische doelstellingen zijn de volgende: 

 • Een organisatiecultuur ontwikkelen die zich meewerkend en waarderend opstelt.
 • Een proces opstarten en opvolgen om verwachtingen en feedback uit te wisselen.
 • Onderzoeksleiders opleiden en laten groeien in hun rol van mentor en coach.
 • Een kader en programma aanbieden waarin wetenschappers en ondersteunend personeel zich professioneel kunnen ontwikkelen.
 • Loopbaanbegeleiding en steun bieden aan onderzoekers om een carrière binnen of buiten VIB op te nemen. 
 • Alle medewerkers coachen in verantwoord onderzoek (ethische vraagstukken).
 • Loopbaanontwikkeling voor vrouwelijke onderzoekers stimuleren.
 • De juiste mensen aantrekken om wetenschappelijk en technologisch de toon aan te geven.

Om aan deze doelstellingen tegemoet te komen werden een reeks actiepunten ontwikkeld. De belangrijkste zijn: 

 • De organisatie van een proces waarbij iedere werknemer van VIB jaarlijks minstens één feedback gesprek heeft met de direct leidinggevende. Om dit proces optimaal te laten verlopen worden op regelmatige basis workshops in het geven van feedback georganiseerd. 
 • Oprichting van een VIB carriëre centrum met als doelgroep postdocs met meerdere jaren post doctorale ervaring en die de stap naar een nieuwe job moeten zetten en voor Ph.D studenten in hun laatste jaar. De coaching bestaat uit meerdere sessies die erop zijn gericht om mensen te begeleiden in hun volgende stap in hun carrière.
 • Meerdere acties om vrouwen te helpen hoger te mikken op de wetenschappelijke carriëre ladder. Deze acties bestaan uit de ontwikkeling van een coaching programma, het hanteren van aangepaste evaluatiecriteria naar aanleiding van het krijgen van kinderen en de organisatie van carriëre symposia van en voor vrouwen.

De VIB Hr strategy is mede gebaseerd op de inhoud van het Europese handvest voor de tewerkstelling van wetenschappers en de gedragscode voor de recrutering van wetenschappers en op de principes van de EU HR strategy ‘ HR Strategy 4 scientists” (HRS4S).

Zie de volledige tekst betreffende de erkenning van het Europese handvest en de gedragscode.