Op zoek naar patiënten met type 2 diabetes

Type 2 Diabetes is een veelvoorkomende aandoening, waarbij hoge bloedglucosewaarden ontstaan die schadelijk zijn voor het lichaam. In de behandeling van type 2 diabetes wordt vaak gezocht naar medicatie die de insulinevrijzetting verhoogt waardoor de bloedglucosewaarde daalt. Recent onderzoek onder leiding van Prof. Rudi Vennekens (VIB-KU Leuven) toonde aan dat een molecule uit de Steviaplant, Rebaudioside A, in muizen de activiteit van het TRPM5 ionenkanaal in de β-cel van de pancreas verhoogt en daardoor de insulinevrijzetting stimuleert.
In deze studie willen we nagaan wat het effect is van Rebaudioside A op de glucosehuishouding bij mensen. We zijn daarvoor op zoek naar personen met type 2 diabetes die een glucosetolerantietest ondergaan na toediening van het stevia-extract en na toediening van placebo.

Wenst u hieraan mee te werken?
Klik hier​ voor concrete informatie en contactgegevens.

Stoelgangtransplantatie voor de ziekte van Parkinson

Recente onderzoeksgegevens tonen aan dat het maagdarmstelsel een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson. Prof. Roosmarijn Vandenbroucke (VIB-UGent) onderzoekt dit in nauwe samenwerking met Prof. Patrick Santens (neurologie, UZ Gent), Prof. Debby Laukens (gastroenterologie, UZ Gent) en Prof. Danny De Looze (gastroenterologie, UZ Gent). In het UZ Gent wordt een klinische studie uitgevoerd waarbij ze het effect van stoelgangtransplantatie willen nagaan op de symptomen en de progressie van de ziekte van Parkinson. Voor deze studie zijn de onderzoekers op zoek naar mensen met de ziekte van Parkinson.

Wenst u hieraan mee te werken?
Klik hier voor concrete informatie en contactgegevens.

Op zoek naar patiënten met Spondyloartritis

Het Be-GIANT-studieteam onder leiding van Prof. Dr. Dirk Elewaut (VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek en dienst reumatologie UZ Gent)  is op zoek naar patiënten (kinderen en volwassenen) met Spondyloartritis (SpA) om deel te nemen aan een van hun komende studies. Door zoveel mogelijk patiënten te behandelen en op te volgen, hopen de onderzoekers-artsen hun kennis over reuma gevoelig uit te breiden en op die manier hun steentje bij te dragen aan het ontrafelen van de ziektemechanismen bij SpA. Naast het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor behandeling hopen ze op lange termijn een manier te vinden om de ziekte te kunnen genezen. Door middel van dit wetenschappelijk onderzoek hoopt men alle SpA patiënten, in de eerste plaats diegene die deel uitmaken van de Be-GIANT-cohorte, elke dag een stap vooruit te helpen.

Wenst u hieraan mee te werken?
Klik hier voor concrete informatie en contactgegevens.

Oude schilderijen tonen evolutie van planten

Historische afbeeldingen van fruit, groenten en graan kunnen ons wijzer maken over plantenevolutie en –ecologie. Ive De Smet, plantenbioloog bij VIB-UGent, en David Vergauwen, opgeleid als kunsthistoricus en werkzaam bij Amarant, bestuderen afbeeldingen van planten op schilderijen in kunstmusea. Ze vergelijken hun bevindingen met de genetische veranderingen die deze gewassen ondergingen tijdens de laatste eeuwen. Deze bijzondere aanpak liet de wetenschappers reeds toe de evolutie van de wortel en tarwe onder de loep te nemen. 
 
Wenst u hieraan mee te werken?
Klik hier voor concrete informatie en contactgegevens. 
 

Alzheimeronderzoek

Prof. Christine Van Broeckhoven (VIB-UAntwerpen): “Om alzheimer en dementie te kunnen onderzoeken, hebben we niet enkel informatie nodig van mensen met de ziekte of hun familieleden, maar ook van gezonde vrijwilligers. Representatief onderzoek is immers enkel mogelijk mits voldoende ingebouwde controles. Voor alzheimeronderzoek betekent dit dat we gezonde mensen nodig hebben die een bloedstaal af willen geven en een geheugentest ondergaan. Zij zijn van onschatbare waarde in onze zoektocht naar het mechanisme van die vreselijke ziekte.”
 
Wenst u hieraan mee te werken?
Klik hier voor concrete informatie en de contactgegevens.