Innovatieve basiskennis van VIB

VIB zet wetenschappelijke ontdekkingen en inzichten om in toepassingen te ontwikkelen die de samenleving ten goede komen en de levenskwaliteit verhogen. De innovatieve basiskennis van VIB veroorzaakt een continue stroom van nieuwe technologieën en ontdekkingen die de basis kunnen vormen voor nieuwe maatschappelijke en industriële toepassingen, zoals diagnostische tools, geneesmiddelen, en agrarische producten. Om dat te verwezenlijken beschermt VIB zijn ontdekkingen met octrooien. Vervolgens verleent VIB licenties aan bedrijven – zowel nationaal als internationaal – die de ontdekkingen willen vertalen naar nuttige producten of toepassingen.

Bij VIB gaan grensverleggend onderzoek en technologietransfers hand in hand.

Intellectuele-eigendomsrechten (IE) zijn essentieel om de interesse te wekken van investeerders en medewerkers voor VIB's academisch onderzoek. Dankzij die IE-rechten kunnen we onderzoeks- en samenwerkingsovereenkomsten sluiten met de industrie. De IE kan ook via licenties beschikbaar gesteld worden om inkomsten te genereren uit de industrie. Tot slot zijn IE-rechten van cruciaal belang om de nodige financiering aan te trekken bij de oprichting van een nieuw bedrijf.


Interne IE bij VIB

Om onderzoeksresultaten te commercialiseren is het door de grote investeringen downstream belangrijk om de VIB-activa te beschermen met IE-rechten. VIB gaat proactief te werk en beschermt nieuwe uitvindingen door middel van octrooien. Die uitvindingen vormen de basis voor nieuwe start-ups en overeenkomsten met biotechbedrijven, en creëren zo een economische en maatschappelijke meerwaarde.

Het IE-managementteam van VIB gaat proactief op zoek naar nieuwe uitvindingen, beoordeelt de octrooieerbaarheid, houdt zich bezig met het opstellen, indienen en opvolgen van octrooien, brengt het patentlandschap in kaart en voert FTO-analyses (Freedom to Operate) uit. Het vijfkoppige team krijgt daarbij juridische ondersteuning.

Het IE-team werkt samen met de teams van Business Development en New Ventures aan de implementatie van een geïntegreerde strategie.

VIB-wetenschappers worden aangemoedigd om contact op te nemen met het IE-team vooraleer ze een ontdekking bekendmaken in een publicatie of tijdens een seminarie.

Lees hier het interview met Jan Demolder, Hoofd IE bij VIB

Octrooien zijn cruciaal voor de ontwikkeling en groei van de biowetenschappelijke sector – in Vlaanderen en de rest van de wereld

Het techtransferproces begint met het beschermen van wetenschappelijke uitvindingen door middel van intellectuele-eigendomsrechten (IE). IE-rechten vormen een belangrijk aspect van de moderne academische wereld. De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, diagnostica of agrarische innovaties is enorm duur en tijdrovend en moet dan ook beschermd worden als intellectuele eigendom om te vermijden dat producten gekopieerd worden. Indien men de juiste transfermechanismen toepast, kunnen wetenschappelijke nieuwsgierigheid en uitmuntendheid tot verbeteringen leiden in de gezondheidszorg, de landbouw en de economie.