Wetenschap als drijfkracht voor economische groei

Johan Cardoen and Jo Bury (Managing Directors), Ajit Shetty (voorzitter Raad van Bestuur)

Wetenschappelijke kennis en technologische innovaties vormen de motor voor economische vooruitgang. Een recente studie over onze economische impact toont ontegensprekelijk aan dat VIB een uitmuntend voorbeeld hiervan is. De analyse articuleert duidelijk dat de brede economische impact van VIB in medische en landbouwkundige innovatie van globaal belang is. De inspanningen die VIB doet op het gebied van wetenschapscommunicatie en beleidsontwikkeling ondersteunen in belangrijke mate het werk van het instituut.

De economische impactstudie specifieert ook dat voor elke euro aan kernfinanciering die VIB krijgt van de Vlaamse overheid, het instituut een economische bijdrage van meer dan 11 euro genereert. Van een mooie opbrengst voor de Vlaamse overheid gesproken!

Wetenschap voor wetenschap
VIB’s wetenschappelijke inspanningen en academische excellentie vormen de solide basis voor alles dat we doen bij VIB. In 2019 hebben we grote stappen genomen in single-cell analyse en hebben we inzichten verkregen in de mechanismen van cellulaire functionaliteit. Onderzoekers hebben verschillende celtypes, van hersenmacrofagen in muizen tot endotheelcellen, in kaart gebracht in zogenoemde single-cell atlassen. In het kankerveld hebben wetenschappers nieuwe behandelingsstrategieën ontwikkeld om therapieresistentie tegen te gaan. En in het plantenonderzoek hebben onze wetenschappers een manier gevonden om de bewerkbaarheid van plantenbiomassa te verbeteren. In het hoofdstuk ‘Wetenschap voor wetenschap’ kan u meer ontdekken over een aantal wetenschappelijke doorbraken van VIB in 2019.

Om de internationale voetafdruk van VIB te vergroten, heeft het instituut het Grand Challenges programma, een initiatief in translationeel onderzoek, uitgebreid. Dit programma financiert onderzoeksprojecten die zullen leiden tot nieuwe toepassingen met substantiële impact op de maatschappij, gebaseerd op drie ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: geen hongersnood, goede gezondheid en welzijn, en klimaatactie. In 2019 werden drie verdere projecten geselecteerd: Spartacus – een betere behandeling voor spondyloartritis, BBB – geneesmiddelen gerichter naar de hersenen brengen, en Mimosa – darmflora ter bestrijding van ontstekingsziekten van de ingewanden.

Wetenschap voor technologie
De vijfjaarlijkse evaluatie van de VIB kernfaciliteiten onthulde dat ze toonaangevende voorbeelden zijn binnen Europa. Een internationaal en interdisciplinair panel van technologie-experts evalueerde de kwaliteit van de diensten die het VIB kernfaciliteit-programma aanbiedt en prees het programma uitvoerig terwijl ze ook enkele toekomst-georiënteerde adviezen formuleerden. De evaluatie bevestigde het belang van de kernfaciliteiten als facilitators voor wetenschappelijke doorbraken via de ondersteuning van wetenschappers met state-of-the-art technologieën en getraind personeel.

Het Tech Watch team van VIB promootte de ontwikkeling van het ‘Technology Innovation Lab’ om technologieplatformen te evalueren samen met onderzoekers in de VIB centra en kernfaciliteiten. Als gevolg van het succes van de Single Cell Accelerator verkreeg dit platform een financiële boost via industriële samenwerkingen, waardoor een verdere uitbreiding wordt beoogd. Met dit programma krijgen VIB wetenschappers toegang tot financiering om de nieuwste single-cell technologieën te evalueren, ontwikkelen en integreren.

Wetenschap voor ondernemers
VIB’s Innovatie & Business team heeft onze technologietransferactiviteiten verfijnd in een project-gedreven aanpak waarin onderzoeksresultaten geëvalueerd worden met het oog op zakelijke mogelijkheden. Deze mogelijkheden hebben vele vormen: zakelijke partnerschappen, licentieovereenkomsten, R&D samenwerkingen, nieuwe ondernemingen, etc. Ook in 2019 bleek deze aanpak erg succesvol. Twee nieuwe startups, Augustine Therapeutics en Montis Biosciences zijn hier een goed voorbeeld van, net zoals een industrieel inkomen van 21 miljoen euro, en drie buitenlandse bedrijven die zich in Vlaanderen hebben gevestigd.

Gedurende de voorbije jaren is VIB de drijvende kracht geweest achter de vorming van de wereldleidende positie van Vlaanderen in de levenswetenschappen. De Vlaamse biotechcluster is een bloeiend ecosysteem geworden dat een verscheidenheid aan ondernemingen aantrekt en de globale reputatie van Vlaanderen een boost geeft.

Wetenschap voor maatschappij
VIB doet er alles aan om een stimulerende werkomgeving te creëren waar iedereen met respect en begrip behandeld wordt, waar mensen kunnen floreren. Leiderschap is ook van groot belang binnen VIB, met een duidelijke focus op authentiek mensgericht leiderschap, met aandacht voor communicatie, feedback, carrièreontwikkeling en coaching.

Onze communicatieactiviteiten zijn gericht op het informeren van het algemene publiek over VIB’s vooruitstrevende wetenschap en bewijst dat wetenschap niet enkel voor wetenschappers is, maar de levens van iedereen beïnvloedt. VIB’s Conferences & Outreach team organiseert evenementen waarbij bezoekers worden ondergedompeld in de wondere wereld van de levenswetenschappen. Nieuwsbrieven, brochures en  dossiers informeren onze belanghebbenden over de details van de biotech, en de sociale en economische impact ervan.

Bij VIB zetten we ons in om een verschil te maken, we werken allemaal aan één gemeenschappelijk doel: van de wereld een betere plek maken!