Modelorganismen

Bij levenswetenschappelijk onderzoek worden vaak modelorganismen gebruikt om complexe vraagstukken op te lossen. Modelorganismen zijn diersoorten, planten en microben die op grote schaal gebruikt worden in biologische studies.  Welke soort er gebruikt wordt, hangt af van de biologische vragen die onderzocht worden en hoe gemakkelijk het is om de organismen in een laboratorium te houden. Modelorganismen waren – en zijn nog steeds – cruciaal voor het vergroten van de fundamentele en toegepaste kennis in de levenswetenschappen. Ze bieden onderzoekers inzicht in allerlei biologische fenomenen, waardoor wetenschappers hun kennis kunnen bijschaven en toepassingen kunnen ontwikkelen voor de behandeling van ziekten, de verbetering van gewassen, en industriële processen.

VIB volgt strikte richtlijnen die de ethische behandeling garanderen van de modelorganismen die wetenschappers gebruiken in hun onderzoek. De modelorganismen die het vaakst gebruikt worden in het onderzoek van VIB zijn: