Biotech bedrijven opstarten

Het oprichten van nieuwe bedrijven is van cruciaal belang om de resultaten van basisonderzoek te vertalen naar praktische toepassingen. Bovendien hebben life sciences-bedrijven in Vlaanderen een enorme invloed op het lokale ecosysteem. Ze zorgen immers niet alleen voor aanzienlijke investeringen in de regio, maar creëren ook werkgelegenheid. Door intellectuele eigendom en biotechexpertise te verankeren in onze regio spelen start-ups een grote rol in onze samenleving.

Van idee tot spin-off

Betekenisvolle, maatschappelijke impact maken is wat veel wetenschappers drijft. Onderzoeksinstituten en universiteiten zijn echter niet uitgerust om ontdekkingen volledig zelf te ontwikkelen en naar de markt te brengen. De route van academische vinding tot commercieel product vereist namelijk een andere set vaardigheden en specifieke infrastructuur.

 

Een bedrijf van nul opstarten vraagt heel wat skills. Het New Ventures-team van VIB is strategisch geïntegreerd in het Innovatie & Business-team van VIB. Het beschikt over cruciale expertise inzake intellectuele eigendom, ervaring op het gebied van business development en kan bovendien een beroep doen op een uitgebreid netwerk van ondernemers, business angels en investeerders.


_________________________________________________________________

Griet Vanpoucke, Hoofd van VIB's New Ventures team:

"De afgelopen 25 jaar is VIB er dankzij zijn succesvolle start-ups in geslaagd een goede reputatie op te bouwen in de investeringswereld. Het netwerk dat we zo hebben opgebouwd, is van onschatbare waarde. Bij het ophalen van financiering is een netwerk immers cruciaal om op het juiste moment contacten te leggen met de juiste mensen."

_____________________________________________________________________

De startups van VIB zijn goed voor een totale kapitaalinvestering van ruim 1,35 miljard euro en stellen samen meer dan 1000 personen te werk.

Een avontuur op lange termijn

VIB's New Ventures-team vertrekt vanuit ideeën of uitvindingen uit de VIB laboratoria om nieuwe bedrijven op te starten. Daarbij ondersteunt het team het project op verschillende vlakken: de opbouw van een uitgebreid datapakket, het behalen van proof of concept (PoC), en een grondige IP-strategie uitbouwen. De waarde van een idee is afhankelijk van de beschikbare knowhow, de PoC-data en de intellectuele eigendom. Samen met de wetenschappers en de collega's van het IP team tracht het New Ventures-team de uitvinding commercieel relevant en bruikbaar te maken en de risico's te beperken, zodat de uitvinding makkelijker naar de markt gebracht kan worden.

_________________________________________________________________

Jurgen Del Favero, Chief Technology Officer bij Multiplicom/Agilent:

"Academisch onderzoek omzetten in commerciële producten met een rechtstreekse impact op het leven van patiënten schenkt mij enorm veel voldoening. Het is een unieke – en verslavende – ervaring om dat te kunnen doen met een multidisciplinair, toegewijd team."

_________________________________________________________________

Daarna stelt het team een concreet businessplan op, met doelstellingen, timings, en kostenramingen. Ze betrekken al in een vroege fase ondernemers bij het proces. Die helpen bij het opstellen van het plan en kunnen in een volgende stap deel uitmaken van het managementteam van de start-up. Die zogenaamde 'entrepreneurs in residence' zijn gewoonlijk doorgewinterde professionals uit de biotechsector of de farmaceutische industrie die zin hebben om een nieuw avontuur aan te gaan.

Zodra de risico's voldoende ingeperkt zijn, gaat het team op zoek naar financiering. Voor Aelin Therapeutics slaagde het team erin een recordbedrag op te halen van 27 miljoen euro – voldoende om een eerste kandidaat-geneesmiddel tot in de klinische fase te krijgen en te testen in patiënten.

In 2015 lanceerde VIB een investeringsfonds voor life sciences uitvindingen in een vroeg stadium: V-Bio Ventures. V-Bio Ventures investeert in heel Europa in life sciences start-ups en jonge bedrijven met veel groeipotentieel. Het fonds focust op investeringen in (bio)farmacie, diagnostica en agrarische innovaties, en wil een portfolio opbouwen van bedrijven die ontstaan zijn uit het onderzoek van VIB en andere bedrijven.

_________________________________________________________________

Johan Cardoen, voormalig algemeen directeur VIB:

"VIB heeft geïnvesteerd in V-Bio Ventures en heeft een dealflowregeling getroffen met het fonds. De relatie met V-Bio Ventures is waardevol, aangezien het fonds als klankbord dient en een durfkapitaalperspectief biedt wanneer we de mogelijkheden van een jonge start-up bekijken. Bovendien stimuleren investeringen van V-Bio Ventures in onze start-upprojecten anderen om dat voorbeeld te volgen."

_________________________________________________________________

 

 

De projecten van VIB Discovery Sciences hebben al heel wat belangstelling gewekt bij zakenpartners en investeringsfondsen en leiden zo tot nieuwe start-ups en licentieovereenkomsten. Mooie voorbeelden daarvan zijn VIB-spin-offs Oncurious en Augustine Therapeutics. De pipeline van deze jonge bedrijven wordt gevuld met VIB Discovery Sciences projecten.

De vlaamse biotechsector geniet een uitstekende reputatie

Meer dan 300 bedrijven en startups werken innovatieve geneesmiddelen en oplossingen om onze landbouw en mobiliteit duurzaam te maken. Hierna geven 6 betrokkenen uit dit ecosysteem hun visie over de evolutie, ,uitdagingen en toekomst van de Vlaamse biotech.