03/12/2019

Een 20-tal Belgische onderzoekscentra en bedrijven ondertekenden een transparantie-overeenkomst over dierproeven. Gezamenlijk gaan ze het engagement aan om op een meer open manier te communiceren over wetenschappelijke proeven met dieren.

België staat internationaal bekend voor baanbrekend biologisch en biomedisch onderzoek. Basisonderzoek blijft enorm belangrijk om biologische processen en ziektemechanismen te doorgronden. Voor bepaalde delen van dit onderzoek zijn helaas vandaag nog proefdieren nodig. Ook nieuwe geneesmiddelen worden getest op dieren vooraleer ze naar de kliniek gaan.

De regelgeving voor het gebruik van proefdieren is streng en strikt. Dierproeven kunnen enkel als er geen alternatief beschikbaar is, en zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht. Bij elke mogelijke dierproef wordt steeds een ethische afweging gemaakt: wat kan de wetenschap leren en is dat belangrijk genoeg om een dierproef te verantwoorden?

Vier engagementen naar het brede publiek

Onder impuls van de Belgische raad voor proefdieronderzoek (BCLAS) en in samenwerking met de Europese Associatie Proefdieronderzoek (European Animal Research Association, EARA), die de biomedische sector in Europa ondersteunt, stelden een aantal Belgische universiteiten en bedrijven een transparantie-overeenkomst op waarin ze zich engageren om open te communiceren over dierproeven. De overeenkomst omvat vier verbintenissen:

  1. meer klaarheid scheppen over hoe, wanneer en waarom er dieren in onderzoek gebruikt worden
  2. betere communicatie met de media en het publiek; o.a. over het implementeren van de alternatieven en het verminderen of verfijnen van dierproeven
  3. het brede publiek de gelegenheid bieden om kennis te maken met proefdieronderzoek en de regelgeving die daarop van toepassing is, bijvoorbeeld via open-labo dagen
  4. jaarlijks de impact van onze communicatie rapporteren en ervaringen delen

Inzetten op dierenwelzijn én op communicatie

“Vooralsnog kunnen we niet zonder dierproeven,” verklaart Liesbeth Aerts, Infopunt Proefdieronderzoek. “Omdat dierenwelzijn voor ons allemaal belangrijk is, blijven onderzoekers inzetten op het Verminderen en Verfijnen van de proeven naast het toepassen en ontwikkelen van alternatieven (Vervangen van proeven): de 3 V’s. Deze transparantie-overeenkomst onderstreept het belang dat onderzoekers in België aan dierenwelzijn hechten. Door open te communiceren willen we meer duidelijkheid scheppen over wanneer, hoe en waarom experimenten met dieren momenteel noodzakelijk zijn.”

"EARA ondersteunt dit belangrijke initiatief van de biomedische sector in België ten volle,” benadrukt EARA directeur Kirk Leech. “Dankzij deze overeenkomst zal het brede publiek in België beter geïnformeerd worden over dierproeven en de rol die ze spelen binnen wetenschappelijk onderzoek. Meer openheid zal ook duidelijk maken welke inspanningen zowel de publieke als de privé-sector leveren om proefdiergebruik tot een minimum te herleiden en om betere alternatieven te ontwikkelen.” Eerder werden al gelijkaardige initiatieven uitgerold in het VK, Spanje en Portugal.

“We zijn tevreden dat een groot aantal van de bedrijven en instituten in België die met dieren werken of onderzoek met dieren financieren, zich bij deze engagementen aansluiten,” besluit Aerts, “Onze hoop is om zo naast het inzetten op de 3V’s ook de lat wat betreft transparante communicatie voor de gehele sector hoog te leggen.”

De volledige overeenkomst en een overzicht van de ondertekenaars is terug te vinden op de website van BCLAS​ (Belgian Council for Laboratory Animal Science).

_

Belgian Council for Laboratory Animal Science, BCLAS

BCLAS is een professionele en wetenschappelijke vereniging die vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven promoot door het stimuleren van discussie en kennisuitwisseling en de organisatie van opleidingen ter ondersteuning van de wetenschappelijke gemeenschap, de overheid en de maatschappij. Op die manier bevorderen we ethisch, verantwoordelijk en kwalitatief onderzoek voor een betere gezondheid van mens en dier.

Ondertekenaars 

Ablynx, GSK, ILVO, Janssen, KU Leuven, Orsi Academy, Remynd, UA, UCB, UCLouvain, UGent, UHasselt, UMONS, UNamur, ULB, ULiege, VIB, VUB