28/07/2020

Elk jaar reikt de European Research Council Proof of Concept beurzen uit aan ERC subsidiehouders die een stap verder willen zetten in het vertalen van hun ERC onderzoek naar toepassingen. Dit jaar ontvingen maar liefst drie VIB hoofdonderzoekers een ERC PoC beurs: prof. Kevin Verstrepen (VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie), prof. Patrik Verstreken en prof. Stein Aerts (beiden van het VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek).

Financiering met impact
ERC Proof of Concept beurzen zijn specifiek in het leven geroepen om de overgang van fundamenteel ERC-gefinancierd onderzoek naar sociaaleconomische impact te financieren. Met een ERC PoC beurs kan een innovatief idee dat voortkomt uit ERC onderzoek worden verkend in termen van commercieel potentieel en maatschappelijke waarde. De PoC beurzen worden toegekend voor een periode van 18 maanden en bestaan uit een forfaitair bedrag van 150.000 euro.

Dit jaar hebben drie hoofdonderzoekers van VIB een ERC PoC beurs gekregen om hun innovatieve ideeën verder te ontwikkelen: prof. Kevin Verstrepen (VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie), prof. Patrik Verstreken en prof. Stein Aerts (beiden van het VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek).


Het project SUPERYEAST van prof. Kevin Verstrepen onderzoekt de ontwikkeling van superieure industriële gisten die optimale fermentatieprestaties combineren met efficiëntere biomassaproductie. Het Verstrepen lab zal zich richten op de detectie van een eerder ontdekt Saccharomyces cerevisiae gen dat giststammen minder gevoelig maakt voor glucoseremming en daardoor gemakkelijker te kweken is. Deze studie is belangrijk voor de vele domeinen waarin S. cerevisiae een sleutelrol speelt, bijvoorbeeld de productie van gefermenteerde dranken zoals bier en wijn, voedingsmiddelen zoals brood en chocolade, maar ook bio-ethanol, enzymen en farmaceutische producten.

Het project van Prof. Patrik Verstreken, TARGET_SYNAPTIC_TAU, zal manieren onderzoeken om neuronale communicatiedefecten te herstellen die veroorzaakt worden door tau, een eiwit dat gelinkt is aan verschillende hersenziekten. Verstreken en zijn team zullen innovatieve tools gebruiken om de concentraties van specifieke eiwitten die betrokken zijn bij de signaaloverdracht van neuron naar neuron te verlagen. Het verkennen van deze weg kan leiden tot verbeterde en nieuwe behandelingsopties voor verschillende aandoeningen die verband houden met cognitieve achteruitgang.


In het project EnhancerDesign combineren prof. Stein Aerts en zijn team kunstmatige intelligentie met technieken om gen-activiteit in individuele cellen te bestuderen om zo een pijplijn te creëren voor het ontwerpen van nieuwe gentherapieën. Door zich specifiek te richten op celtypen die worden aangetast tijdens ziekte, hoopt het team de specificiteit en veiligheid van bestaande gentherapietoepassingen te vergroten en nieuwe behandelingsmogelijkheden te verkennen.

Drievoudig succes
De drie ERC PoC beurzen die aan VIB onderzoekers zijn toegekend, vertegenwoordigen een succespercentage van 100% voor de ERC PoC aanvragen van dit jaar door VIB. Dit uitzonderlijke resultaat illustreert VIB's inzet om actief de potentiële maatschappelijke en economische impact van wetenschappelijk onderzoek na te streven.
Lieve Ongena (Senior Science Policy Manager en hoofd van het International Grant Office bij VIB): "Dit uitstekende resultaat is precies wat we willen bereiken bij VIB: grensverleggend fundamenteel onderzoek uitvoeren en vertalen naar positieve sociale impact."
 

Deel dit verhaal

Research