22/02/2020


Een onderzoeksteam van het VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie en het Departement Biologie aan de KU Leuven heeft aangetoond dat, in tegenstelling tot wat lang gedacht werd, essentiële oliën aan dezelfde tests onderworpen kunn​​en worden als andere mogelijke medisch relevante moleculen. 

Essentiële oliën herbekeken

Het onderzoek, geleid door prof. Patrick Van Dijck (VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie) en prof. Walter Luyten (KU Leuven), heeft zijn wortels in de vaststelling dat de ontdekking van nieuwe medicijnen de laatste decennia vooral plaatsvindt via het screenen van grote hoeveelheden labo-geproduceerde chemische stoffen. Deze zoektocht zorgde ervoor dat er minder aandacht besteed werd aan het testen van natuurlijke stoffen. 

Prof. Van Dijck: "Natuurlijke producten zoals essentiële oliën worden vaak vermeden in de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen, bijvoorbeeld omdat deze stoffen relatief waterafstotend zijn en snel vervliegen. Deze eigenschappen kunnen het screenen verstoren.”

Nieuwe technologische ontwikkeling en strengere regels voor chemische stoffen leiden echter tot een vernieuwde belangstelling voor natuurlijke producten als potentiële geneesmiddelen. Sommige van deze nieuwe technologieën werden ontwikkeld in het lab van prof. Van Dijck, gecoördineerd door Dr. Adam Feyaerts, voornamelijk met het oog op het inschatten van het mogelijk nut van essentiële oliën, bijvoorbeeld ter bestrijding van schimmels.  

Dr. Adam Feyaerts: "Momenteel zijn een groot aantal essentiële oliën al beschikbaar als supplement, maar slechts weinig ervan hebben de stap naar geneesmiddel kunnen zetten. Aangezien de meeste technische hordes opzij geschoven zijn, vroeg ik me af of ze aan dezelfde tests als andere potentiële geneesmiddelen kunnen onderworpen worden.” 

Prof. Walter Luyten vult aan: “De ontdekking en ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel vraagt veel tijd en geld, niet in het minst omdat vele initiële kandidaat-geneesmiddelen het niet halen. Met andere woorden, hoe sneller een ongeschikte molecule kan afgekeurd worden, hoe beter.” 

Een schatkist vol nieuwe medicijnen?
Gelukkig zijn er filters ontwikkeld die het biochemisch gedrag van een mogelijk geneesmiddel kunnen voorspellen op basis van specifieke parameters, waardoor er sneller ongeschikte moleculen uit de ontwikkelingspijplijn gehaald kunnen worden. Deze studie toont aan dat essentiële oliën met dezelfde filters geëvalueerd kunnen worden. 

Dr. Adam Feyaerts: "Onze bevindingen wijzen erop dat componenten van essentiële oliën een mogelijk bron kunnen zijn van geneesmiddelen, zeker diegenen afkomstig van essentiële oliën die al hun klinisch nut bewezen hebben. Essentiële oliecomponenten hebben ook eigenschappen die ze zeer geschikt maakt voor bijvoorbeeld de potentiële behandeling van long- of luchtwegaandoeningen, of ziekten van het centrale zenuwstelsel.”

---

Publicatie
Striking essential oil: tapping into a largely unexplored source for drug discovery, Feyaerts, Luyten and Van Dijck, Scientific Reports ​
10.1038/s41598-020-59332-5

Financiering
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek: Research community on biofilms (WO.009.16N)

 

Research

Share this story

Research