07/09/2020

Honderden innovatoren, voorlopers op het gebied van onderzoek, clinici, marktleiders en beleidsmakers uit Europa delen een visie met betrekking tot het verbeteren van de gezondheidssector. Ze hebben in twee publicaties - een standpuntartikel in het vakblad Nature en het vakblad LifeTime Strategic Research Agenda - een gedetailleerd plan van aanpak gepresenteerd met betrekking tot het gebruik van de laatste wetenschappelijke doorbraken en nieuwste technologieën in het komende decennium om menselijke cellen te kunnen vastleggen, begrijpen en behandelen tijdens de levensloop van een individu.

Het LifeTime-initiatief, waar [NAAM VAN UW ORGANISATIE] ook aan meewerkt, heeft een strategie ontwikkeld om de gepersonaliseerde behandelingen te verbeteren voor vijf belangrijke ziektedomeinen: kanker, neurologische, besmettelijke, chronische ontstekings- en hart- en vaatziektes. Het doel is om een nieuwe generatie gepersonaliseerde, celgebaseerde, interceptieve geneeskunde te introduceren in Europa, waarmee gezondheidsresultaten kunnen worden verbeterd en behandelingen rendabeler zullen worden. Hiermee kan de gezondheidszorgervaring van een individu drastisch worden veranderd.

Vroegtijdige herkenning en effectievere behandelingen van ziektes 

Onze cellen volgen ontwikkelingspaden om specifieke rollen met betrekking tot weefsel en organen te verkrijgen en op deze manier ons lichaam gezond en functionerend te houden. Als ze echter van deze gezonde paden afwijken, kunnen veranderingen zich opstapelen en leiden tot ziektes die niet herkent kunnen worden totdat er symptomen aan het licht komen. Op dat moment is er vaak een ingrijpende, dure en inefficiënte medische behandeling nodig. We beschikken nu echter over de technologie om de moleculaire samenstelling van individuele cellen vast te leggen en ontwikkelende ziektes of therapieresistenties eerder te ontdekken. Door gebruik te maken van baanbrekende technologieën voor individuele cellen en scantechnologieën in combinatie met kunstmatige intelligentie en gepersonaliseerde ziektemodellen, kunnen we de eerder voorspellen wanneer ziektes zich manifesteren en kunnen we de meest effectieve therapieën voor individuele patiënten selecteren. Door ons op de cellen te richten die de ziekte veroorzaken, kunnen we aandoeningen behandelen voordat deze onherstelbare schade aanrichten. Hierdoor zullen de vooruitzichten van vele patiënten verbeteren en is het mogelijk om miljarden euro's te besparen met betrekking tot ziekte gerelateerde kosten in Europa.   

Een gedetailleerd plan van aanpak om LifeTime te implementeren

Het standpuntartikel “LifeTime and improving European healthcare through cell-based interceptive medicine” en de LifeTime Strategic Research Agenda (SRA) leggen uit hoe deze technologieën snel moeten worden ontwikkeld, geïmplementeerd kunnen worden in klinische omgevingen en kunnen worden gebruikt voor de vijf belangrijkste ziektedomeinen. Europese infrastructuren, onderzoeksorganisaties, ziekenhuizen en industrieën moeten nauw samenwerken om de grootste hoeveelheid gegevens van LifeTime door heel Europa te genereren, delen en analyseren. De visie van dit initiatief pleit voor ethisch verantwoord onderzoek dat ten goede komt voor alle inwoners van Europa.  

Volgens professor Nikolaus Rajwesky, wetenschappelijk directeur voor het Berlin Institute for Medical System Biology in het Max Delbrück Center for Molecular Medicine en coördinator van het LifeTime-initiatief, is LifeTime dé weg naar de toekomst: 
'LifeTime heeft wetenschappers met verschillende vakgebieden bij elkaar gebracht, van biologen tot clinici, datawetenschappers, ingenieurs, wiskundigen en natuurkundigen, om een beter begrip te krijgen over de moleculaire mechanismes die ten grondslag liggen aan onze gezondheid en ziektes. Met op celgebaseerde geneeskunde kunnen dokters ziektes eerder vaststellen en aandoeningen behandelen voordat deze onherstelbare schade aanrichten. LifeTime beschikt over een uniek waardevoorstel dat zicht richt op het verbeteren van de gezondheid van patiënten in Europa. 
 
Dr. Geneviève Almouzni, onderzoeksdirecteur bij CNRS, erebestuurder van het onderzoekscentrum Institut Curie in Parijs en medecoördinator van het LifeTime-initiatief, gelooft dat LifeTime een grote sociale en economische impact kan hebben op de toekomst: 
'Door interceptieve, op celgebaseerde geneeskunde te implementeren kunnen we de behandeling van vele ziektes aanzienlijk verbeteren. Wereldwijd zullen patiënten langer en gezonder kunnen leven. Op economisch gebied zou dit miljarden euro's kunnen besparen alleen al door de productiviteitswinst met betrekking tot kanker en aanzienlijk kortere intensive care-opnames voor Covid-19. We hopen dat de Europese leiders begrijpen dat we nu moeten investeren in het noodzakelijke onderzoek.'
 

Literature

  1. Rajewsky, N. et al. LifeTime and improving European healthcare through cell-based interceptive medicine. Nature https://www.nature.com/articles/s41586-020-2715-9
  2. LifeTime Strategic Research Agenda
  3. Torres-Padilla, M. E. et al. Thinking ‘ethical’ when designing a new biomedical research consortium. EMBO J, doi:10.15252/embj.2020105725 (2020)
     

Share this story