28/07/2020

ExeVir Bio heeft 23 miljoen euro opgehaald in een eerste kapitaalronde, getrokken door Fund+ en met de medewerking van VIB, UCB Ventures, de Belgische federale overheid via FPIM, V-Bio Ventures en enkele Belgische family offices. ExeVir Bio is opgericht door Belgische partners die een combinatie aanbrengen van wetenschap op wereldniveau, de ontwikkeling en productie van antistoffen, investeringen van blue-chip-fondsen en onderzoeksfinanciering van de Vlaamse overheid. Deze partners slaan nu de handen in elkaar voor een unieke samenwerking om nieuwe behandelingen in de strijd tegen Covid-19 te ontwikkelen.

ExeVir Bio is een spin-out van VIB, een wereldvermaard onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen dat gevestigd is in België. Het zet zijn lama-afgeleide antilichaam (VHH)-technologieplatform in om krachtige antivirale therapieën te genereren die een brede bescherming bieden tegen coronavirussen. Na prefinanciering van de Vlaamse overheid in een vroege fase hielp UCB, een biofarmaceutische multinational, bij het produceren van het geoptimaliseerde kandidaat-geneesmiddel van VIB, en maakt het de GMP-batches aan voor klinische studies. Fund+, een toonaangevende Belgische investeringsfirma gericht op de levenswetenschappen, leidde de financiering en speelde een sleutelrol bij de oprichting van ExeVir Bio.

ExeVir Bio gebruikt een zeer innovatieve en klinisch gevalideerde VHH-technologie - om behandelingen te ontwikkelen voor virale infecties die een aanzienlijke wereldwijde bedreiging kunnen vormen. Topkandidaat VHH72-Fc bindt aan een uniek epitoop in SARS-CoV-1- en SARS-CoV-2-virussen. Die binding voorkomt dat deze virussen de cel binnendringen. Deze aanpak kan zowel therapeutisch als profylactisch worden gebruikt, en net daarin schuilt het belang ervan. Het therapeutische gebruik kan helpen om de virale replicatie in de longen te vertragen en daarmee de longontsteking te verminderen en patiënten kostbare tijd te geven om hun eigen productieve immuunrespons te versterken. Het profylactische gebruik kan dan weer helpen om een uitbraak in te dijken, zorgverleners te beschermen en mensen met een verhoogd risico op een ernstige vorm van Covid-19 te ondersteunen. 

“Wij zetten graag mee onze schouders onder de internationale strijd tegen Covid-19 om gezondheidszorgsystemen te ondersteunen en onze nieuwe behandeling wereldwijd toegankelijk te maken”, vertelt Torsten Mummenbrauer, CEO van ExeVir Bio. “Dankzij deze eerste kapitaalronde kunnen we een versnelling hoger schakelen in de ontwikkeling van ons kandidaat-geneesmiddel: tegen het eind van het jaar starten we met klinische studies. We vertrouwen erop dat onze antistoffen afkomstig van lama’s de sleutel zijn om het leven van patiënten te redden die ernstig ziek kunnen worden door het coronavirus.” 

Het technologieplatform is ontwikkeld door professoren Xavier Saelens en Nico Callewaert, wetenschappers aan VIB-UGent. Zij kregen de hulp van het VIB Discovery Sciences team dat gespecialiseerd is in geneesmiddelenontwikkeling, en van nationale en internationale wetenschappelijke partners, waaronder de University of Texas at Austin, NIH en het Rega-instituut (Prof. Johan Neyts). Het team toonde aan dat enkel-domein-antilichamen afkomstig van lama’s gebruikt kunnen worden om hybride lama-humane antistoffen te construeren die SARS-CoV-2 kunnen neutraliseren in preklinische studies in vitro en in vivo in proefdieren, evenals SARS-CoV-1 in in-vitrotesten. Omdat antilichamen van lama’s kleiner zijn dan die van mensen, kunnen ze zich vasthechten aan delen van het coronavirus die anders niet toegankelijk zouden zijn. De antilichamen zijn afkomstig van een lama met de naam ‘Winter’. Op 28 mei 2020 publiceerde het VIB-team samen met hun collega’s uit de VS in het tijdschrift Cell een eerste paper over het platform met als titel Structural Basis for Potent Neutralization of Betacoronaviruses by Single-Domain Camelid Antibodies.

“Wij willen bijdragen aan de vooraanstaande positie die België bekleedt in de sector van de levenswetenschappen, en we willen de maatschappij daarmee tastbaar en gunstig beïnvloeden. Dat is onze missie”, vertelt Philippe Monteyne, partner bij Fund+. “ExeVir Bio sluit aan bij beide doelstellingen. Het is gestoeld op wetenschap van wereldniveau, met een uitstekend managementteam, een internationale farmaceutische partner om het materiaal voor klinische studies te ontwikkelen en de nodige financiering voor een versnelde ontwikkeling van deze beloftevolle therapie tegen de Covid-19-pandemie. Het ExeVir Bio-team zal zich erop toeleggen dit veelbelovende onderzoek razendsnel te implementeren en zo nieuwe behandelingen te ontwikkelen die een brede bescherming bieden tegen coronavirussen. We zijn ervan overtuigd dat zij aan de spits zullen staan van therapieën op basis van antilichamen tegen een breed scala van virale infecties.” 

Jérôme Van Biervliet, algemeen directeur van VIB: “VIB-UGent-wetenschappers Xavier Saelens en Nico Callewaert leveren samen met hun teamleden en onze VIB Discovery Sciences-specialisten in geneesmiddelontdekking enorme inspanningen om veilige en doeltreffende nieuwe behandelingen op te sporen in de strijd tegen de Covid-19-pandemie en méér. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe de hoogstaande wetenschap en de ondernemingsgerichte aanpak van VIB een significante maatschappelijke bijdrage levert, samen met bedrijven en geëngageerde investeerders.”

“UCB legt zich toe op de ontdekking en ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen. We zijn er trots op deel uit te maken van dit toonbeeld van intensieve samenwerking tussen wetenschap, industrie en de financieringswereld om een nieuwe behandeling tegen Covid-19 te ontwikkelen”, zegt Dhaval Patel, Chief Science Officer bij UCB.

“België en Vlaanderen zijn een voortrekker op het gebied van vooraanstaand onderzoek, innovatie en wetenschap, met een sterk ontwikkelde sector van de levenswetenschappen en een groot beschikbaar kapitaal om te investeren in de ontwikkeling van beloftevolle en potentieel levensreddende behandelingen”, vertelt Hilde Crevits, viceminister-president en Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie. “In de beginfase van deze crisis hebben we snel beslist VIB te ondersteunen in zijn zoektocht naar een behandeling voor Covid-19. Als resultaat daarvan is nu een eerste stap gezet om deze behandeling op wereldschaal te ontwikkelen. Met veel trots ondersteunen we VIB en onze wetenschappers in hun inspanningen tegen Covid-19.”

Koenraad van Loo, afgevaardigd bestuurder van FPIM: “De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij is bijzonder verheugd om deel te kunnen uitmaken van dit unieke antibody project dat een passieve immunisatietherapie ontwikkelt die onmiddellijke bescherming kan bieden in de aanpak van Covid-19.  Als publieke investeerder zijn wij zeer begaan met de gezondheid, het welzijn en de jobs van onze burgers en wensen wij samen met onze Life Sciences fondsen Fund+ en V-Bio een actieve rol te spelen in de uitstap uit de huidige gezondheidscrisis. FPIM is er van overtuigd dat ExeVir’s platform technologie gebaseerd op antilichamen van kameelachtigen meer dan een plaats verdient tussen de talrijke opgezette initiatieven en een belangrijke schakel kan vormen bij het bestrijden van mogelijke nieuwe epidemieën.”

Torsten Mummenbrauer (CEO van ExeVir Bio), Philippe Monteyne (partner bij Fund+), Erica Whittaker (hoofd van UCB Ventures), Jérôme Van Biervliet (algemeen directeur van VIB) en Katja Rosenkranz (partner van V-Bio en waarnemer) zetelen in het bestuur van ExeVir Bio. Verdere benoemingen worden later aangekondigd.
 

Deel dit verhaal