Meer dan 130 onderzoeksinstituten vragen de EU haar standpunt over precisieveredeling te heroverwegen

23/07/2020

Het Europese netwerk voor duurzame landbouw door middel van genoombewerking (EU-SAGE), met leden van 132 Europese onderzoeksinstellingen en verenigingen, dringt er bij de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie op aan hun standpunt ten aanzien van genoombewerking te herzien, wat een van de instrumenten is die nodig zijn om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken.

Gewassen voor de toekomst
Onze wereld verandert snel. Een toenemende bevolking, een veranderend klimaat, milieuschade ... 

Al deze uitdagingen hebben een grote invloed op de voedselproductie. Nieuwe gewasvariëteiten die beter geschikt zijn om met een gewijzigde omgeving om te gaan, zijn essentieel om deze uitdagingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd een adequate en voedzame voedselproductie te garanderen.

Om dergelijke gewasvariëteiten te ontwikkelen, hebben we gereedschap nodig. Tools die veilig, gemakkelijk en snel zijn. De meest recente toevoeging aan deze gereedschapskist is ‘precision breeding’ of precisieveredeling. Deze technologie, ook bekend als genoombewerking, stelt wetenschappers en landbouwers in staat om op een snellere, relatief eenvoudige en veel meer gerichte manier gewenste gewassoorten te ontwikkelen in vergelijking met eerdere veredelingstechnieken. De techniek is al toegepast om belangrijke gewassen zoals rijst en tarwe resistent te maken tegen bacteriën en schimmels.

Beperkt door wetgeving
Het gebruik van precisiekweektechnieken is in Europa echter stopgezet als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 25 juli 2018, waarbij alle gewassen die met deze techniek zijn ontwikkeld onder strikte GGO-voorschriften werden geplaatst, zelfs als er geen extern DNA werd geïntroduceerd in de gewassen. Dit staat in schril contrast met andere wetgevingskaders over de hele wereld die meer ‘fit for purpose’ verordeningen hebben aangenomen.

Bijgevolg is de expertise van de Europese wetenschapper op het gebied van genoombewerking voor gewasverbetering onbenut gelaten, wat de veerkracht van zijn landbouwsystemen, de gezondheid van zijn burgers en zijn positie in wereldwijde handelsnetwerken aantast. Daarom vraagt EU-SAGE aan verschillende beleidsorganen binnen de EU om hun standpunt over precisieveredeling door  genoombewerking te herzien.

Een wettelijk en regelgevingskader dat de huidige wetenschappelijke kennis en bewijzen weerspiegelt, zorgt voor een veilige ontwikkeling en implementatie van genoombewerkingstechnieken. Het zal Europa in staat stellen zijn leidersrol op het wereldtoneel te bevestigen door de ontwikkeling te begeleiden van instrumenten die essentieel zijn om de komende uitdagingen voor ons milieu, onze landbouw en ons leven aan te pakken.

Lees de Open Statement

Deze grafiek toont de recente ontwikkelingen wereldwijd op het gebied van de juridische status van genoombewerking. Het laat zien dat momenteel alleen Europa en Nieuw-Zeeland de meest restrictieve wetgeving hebben ten aanzien van het bewerken van genen in vergelijking met andere delen van de wereld. Deze grafiek is bijgewerkt met de meest recente ontwikkelingen en investeringen in genoombewerking in China en Rusland en de lopende discussies in Afrika en Midden-Amerika.

Deel dit verhaal