10/01/2020

VIB heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe veldproef met genetisch gewijzigde maïs. De maïs is verbeterd door een groeifactor, ‘AN3’ genaamd, in de planten extra tot uitdrukking te brengen. De groeifactor activeert genen die betrokken zijn bij de groei van de plant. Als gevolg van de wijziging worden belangrijke plantorganen zoals de bladeren groter en wordt er dus meer plantenbiomassa gevormd. De maïs is gemaakt in het kader van het lopende onderzoek naar de groei en ontwikkeling van planten in het VIB-UGent Centrum voor Planten Systeembiologie. 

Het AN-3 gen dat in de planten extra tot uitdrukking wordt gebracht zorgt ervoor dat de deling van de cellen langer doorgaat. Niet alleen worden de bladeren van de planten groter, er wordt in het algemeen meer plantenbiomassa gevormd. Een dergelijke eigenschap past in een streven om een zo efficiënt mogelijke plantenproductie te realiseren op een zo beperkt mogelijke oppervlakte. Onderzoek in de serre heeft daarnaast aanwijzingen opgeleverd dat de planten ook beter blijven groeien bij droogte. Daarmee zouden de planten wellicht beter aangepast zijn aan de ons bedreigende klimaatopwarming.

De planten zijn tot nu toe alleen in de serre bestudeerd. De omstandigheden in een serre zijn echter anders dan op het veld. In serres zijn er geen wisselende weersomstandigheden, kan slechts een beperkt aantal planten groeien en is het moeilijk om betrouwbare gegevens te verzamelen over de kolfopbrengst. Om die reden wordt nu een groter aantal planten getest op een proefveld.

De gebruikte modificatietechniek
De planten zijn gemaakt met de intussen klassieke technieken van genetische modificatie waarbij er een stukje extra DNA aan de planten is toegevoegd. Daarbij is naast het AN3-gen dat van maïs afkomstig is, ook DNA toegevoegd dat niet van maïs-origine is. Het gaat daarbij onder meer om een transcriptie-promoter – de schakelaar die bepaalt waar en wanneer het gen tot uitdrukking wordt gebracht – afkomstig van een kortsteel grassoort. Daarnaast is in de planten ook een zogenoemd selectiemerker-gen aanwezig. Het gebruik van een selectiemerker-gen zorgt ervoor dat alleen cellen die het extra DNA hebben opgenomen terug uitgroeien tot een plant en vergemakkelijkt om die reden het modificatieproces.

Verspreiding voorkomen
Omdat het om een experimentele veldproef gaat zal de verspreiding van de gemodificeerde eigenschappen voorkomen worden door de mannelijke bloemen – de pluimen – af te knippen en door alle zaden zorgvuldig handmatig te oogsten.

Samenwerking met ILVO
De vergunning is aangevraagd door VIB, maar de proef wordt in de praktijk uitgevoerd in samenwerking met ILVO en  als de aanvraag wordt goedgekeurd zal de proef worden uitgevoerd op terreinen van ILVO in Wetteren.

Inzage
De vergunningaanvraag is publiek te raadplegen van 14 januari 2020 tot 13 februari 2020 via de website van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid en ligt daarnaast gedurende die periode ter inzage op het gemeentehuis in Wetteren.

 

Share this story