12/08/2020

Onderzoekers van VIB-UGent hebben aangetoond dat lama-antilichamen kunnen beschermen tegen COVID-19 in proefdieren. Om deze antilichamen verder te ontwikkelen tot een geneesmiddel werd in de schoot van VIB een startup opgericht, ExeVir Bio.  Het nieuwe bedrijf start met testen in patiënten in de komende maanden. De wetenschappers hopen dat het medicijn tegen de lente van 2021 inzetbaar is.

(Lama Winter ©Tim Coppens)

 

VIB technologieplatform als basis

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van prof. Xavier Saelens en prof. Nico Callewaert van het VIB-UGent Centrum voor Medische Biotechnologie. Om de doorbraak te realiseren maakten de wetenschappers gebruik van het VIB-technologieplatform waarmee in lama’s specifieke antistoffen kunnen opgewekt worden tegen een bepaald eiwit. In dit geval tegen het Spike-eiwit van het SARS-CoV-2 virus, het eiwit waarmee het virus de menselijke cel binnendringt.

Xavier Saelens legt uit: “De antistoffen van de lama blokkeren de binding van het virale eiwit op de menselijke cel. Dit voorkomt dat het virus de menselijke cellen binnendringt en zich zo in het lichaam van de mens vermenigvuldigt. Het effect hiervan is dat de besmette persoon niet afglijdt naar de ernstige vorm van de ziekte, waar iedereen voor vreest.”

Zijn collega Nico Callewaert voegt toe: “Intussen hebben we de werkzaamheid tegen COVID-19 en de stabiliteit van de antistoffen in proefdieren getest met positief resultaat. Een bijkomend voordeel van deze antistoffen is dat we ze in grote hoeveelheden kunnen produceren.”

Van uitvinding naar geneesmiddel

Het komt er nu op aan om de antistoffen om te zetten tot een geneesmiddel dat kan getest worden op mensen in klinische proeven. Hiervoor werd reeds in april dit jaar een intense samenwerking opgestart met het biofarmaceutisch bedrijf UCB. Het project kreeg onmiddellijk de steun van Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits die meteen budget vrijmaakte om de eerste ontwikkelingsstappen te financieren. Deze pandemie bracht dus in snel tempo belangrijke spelers samen die elk een specifieke bijdrage leveren in de ontwikkeling van het geneesmiddel.

Voor de verdere financiering van de ontwikkeling van het geneesmiddel heeft VIB een nieuwe startup opgezet, werden investeerders gevonden en werd het management team aangetrokken. Intussen is de nieuwe startup een feit: ExeVir Bio. Met de hulp van Fund+ als ‘lead investor’ werd 23 M€ opgehaald bij een consortium van investeerders, waaronder V-Bio Ventures, FPIM, UCB Ventures en enkele Belgische family offices. Deze investering zal gebruikt worden om het geneesmiddel te testen op veiligheid en doeltreffendheid (Fase I en II) in COVID-19 patiënten. De productie van het geneesmiddel wordt door UCB gedragen en is reeds ver gevorderd. De  klinische testen zullen binnen enkele maanden  starten en er wordt uitgekeken om in de loop van 2021 het geneesmiddel beschikbaar te kunnen maken.

Jérôme Van Biervliet, managing director van VIB, tevens bestuurder bij ExeVir Bio, beschouwt dit werk als een reële doorbraak: “Het preklinisch onderzoek heeft uitgewezen dat de therapie zou kunnen werken bij zowel besmette als bij niet-besmette personen. Hierdoor kunnen zorgverleners of artsen die het meest in aanraking komen met besmette patiënten (huisdokters en ziekenhuispersoneel) preventief beschermd worden tegen COVID-19 of varianten van het virus. We leven op hoop!”

 

 

Share this story