15/11/2019

Vandaag start de rekrutering van deelnemers voor een bijzonder Vlaams onderzoeksproject: FLORA. Het project, een initiatief van SmartWithFood een spin-off van Colruyt Group, in samenwerking met de KU Leuven en VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), wil onderzoeken of gepersonaliseerde en digitaal geleverde voedingsadviezen een positief effect kunnen hebben op de gezondheid en de darmflora. Deelnemers worden gedurende 3 maand bijgestaan via een app met gepersonaliseerde voedingstips. Ook wordt hun Collect&Go boodschappenmandje bijgestuurd via voedingsproducten die beter passen bij het dieet. “Food as a Service” in de praktijk, mét een grondige wetenschappelijke onderbouw.

Jeroen Raes, Christophe Matthys, Ignace De Nollin

FLORA: Begeleiden naar betere gezondheid via gepersonaliseerd voedingsadvies en onderzoek van darmflora
Het FLORA-onderzoek (Health Improvement through Food and Lifestyle intervention based On personalised Retail Advice) is een uniek Vlaams project dat werd geïnitieerd door SmartWithFood (spin-off van Colruyt Group), dat al jaren actief werkt rond de mogelijkheden van gepersonaliseerde voeding. Prof. Jeroen Raes (VIB-KU Leuven) en prof. Christophe Matthys (KU Leuven) zorgen voor de wetenschappelijke onderbouw. Met dit onderzoek wil het team beter begrijpen hoe de samenstelling en de diversiteit van de darmflora kan veranderen onder invloed van deze gezondere voedingspatronen. Ook wordt de invloed op de algemene gezondheid van de deelnemers onderzocht.

Tijdens het onderzoek zullen deelnemers opgevolgd worden op vlak van levensstijl, welzijn en gezondheid. Dit gebeurt via het nagaan van enerzijds hun voedingsaankopen en -consumptie, en anderzijds onderzoek van hun darmflora, bloed en speeksel. Voor deelname komen personen met onder andere een verhoogde buikomtrek in aanmerking. Gewichtsverlies of verbeteren van de cholesterol of glucosewaarden zijn voorbeelden van gezondheidsverbeteringen die zullen worden opgevolgd.

Professor Christophe Matthys (KU Leuven) expert op vlak van voeding en gedragsverandering, geeft aan: “Via dit project willen we het effect van een gepersonaliseerde voedingsinterventie onderzoeken: worden personen met “pre-metabool syndroom” effectief gezonder indien ze drie maanden gepersonaliseerd voedingsadvies krijgen? Personen met pre-metabool syndroom zijn namelijk nog niet ziek, maar hebben bijvoorbeeld wel een te grote buikomtrek, verhoogde cholesterol of glucosewaarden die uit balans zijn. Dit zijn voorspellende factoren voor type 2-diabetes, hart- en vaatziektes en andere welvaartsaandoeningen.” In het kader van deze studie ontwikkelde het team een specifiek voedingspatroon dat echt gericht is op het verbeteren van de darmflora. “In dit onderzoek willen we dat nu uittesten bij een specifieke groep deelnemers en kijken of we zo pre-metabool syndroom verder kunnen aanpakken” aldus Prof. Matthys.

Deelnemers zullen een bijsturing krijgen naar een gezond(er) voedingspatroon, ofwel o.b.v de Vlaamse Voedingsdriehoek, ofwel o.b.v een darmflora bevorderend voedingspatroon. Bovendien gebeurt deze bijsturing gepersonaliseerd en is deze afgestemd op de real-life situatie van de deelnemer. Deelnemers krijgen dus geen uniform vooraf vastgelegd wekelijks maaltijdplan, maar wel tips afgestemd op het huidig voedingspatroon én aanpassingen aan het eigen Collect&Go boodschappenmandje. De studie start vanaf begin 2020 en deelnemers worden gedurende 5 maanden opgevolgd.

Professor Jeroen Raes (VIB - KU Leuven), wereldwijd gekend als pionier op vlak van darmflora-onderzoek en trekker van het Vlaams Darmflora Project, voegt toe: “We zullen de darmflora van de deelnemers analyseren in relatie tot hun gezondheid. Het is de eerste keer dat we een real-life interventiestudie kunnen doen waarbij de invloed wordt onderzocht van bijsturing van het voedingspatroon op de gezondheid en darmflora van de consument, waarbij die bijsturing gebeurt op basis van eigen productvoorkeuren én het huidig voedingspatroon.

Hoe het precies in z’n werk gaat: Collect&Go als hefboom voor gepersonaliseerd advies
Deelnemers aan het onderzoek zullen gedurende 5 maanden hun aankopen doen via Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group. Het samengestelde boodschappenmandje wordt gedurende 3 van de 5 maanden achter de schermen bekeken en - waar mogelijk - zullen bepaalde producten vervangen worden door een gelijkaardig, gezonder alternatief.

Een app zal de deelnemers ook gepersonaliseerde voedingsadviezen geven onder de vorm recepten, voedingsinformatie en suggesties over hun Collect&Go-aankopen. Tenslotte kunnen deelnemers tijdens de voedingsinterventie bij een diëtist-advieslijn terecht met eventuele vragen en opmerkingen. Ignace de Nollin, Managing Director van SmartWithFood: “Via deze advieslijn kunnen ze bijvoorbeeld informatie krijgen over bepaalde producten of alternatieven die werden toegevoegd aan hun boodschappenmandje”.

Daarnaast wordt het bloed, speeksel en stoelgang van de deelnemers op regelmatige tijdstippen onderzocht om zo te bekijken of een verandering kan worden vastgesteld. 

“Food as a Service” met een wetenschappelijke onderbouw
Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat algemene voedingsadviezen niet altijd het gewenste effect hebben. Mensen die gepersonaliseerd voedingsadvies krijgen, blijken meer en langer gemotiveerd om gezondere eetgewoonten te ontwikkelen. Ignace De Nollin: “Personalised Nutrition’ is een evolutie die al een tijdje opmars maakt in de voedingssector. De consument heeft meer en meer vraag naar ‘voeding op zijn maat’ vanuit de behoefte dat hij bewust voeding moet consumeren en/of vanuit de motivatie dat bij bewust wil eten”. SmartWithFood is de initiator van dit nieuwe onderzoeksproject en wil in het kader hiervan meer gezondheidsgerichte services kunnen aanbieden die echt wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ignace De Nollin: “Met dit onderzoek willen we bekijken of het concept van ‘retailer-enabled personalised nutrition’ kan leiden tot een verbetering van de gezondheidstoestand van de consument. We hopen hier veel uit te leren en kennis op te bouwen over de haalbaarheid en effectiviteit van dit concept”. 

Het SmartWithFood-team werkte in het verleden al actief aan het Voedingskompas van Bio-Planet en ontwikkelde de SmartWithFood app, die de gebruikers zicht geeft op de samenstelling van de producten die ze kopen. De Nollin: “Het is de eerste keer in België dat die “food as a service” een dergelijke echt wetenschappelijke onderbouw zal krijgen. Voor ons wordt dit een belangrijke richting die retail in de toekomst zal uitgaan, met meer transparantie voor de klant”.

Deze studie is mede mogelijk gemaakt door VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen)

Meer info over het Vlaams Darmflora Project

Research