Wetenschap met impact

Knowhow is waardevol. Binnen VIB hebben we specifieke expertise gebundeld in kernfaciliteiten om onze wetenschappers te voorzien van state-of-the-art technologieën en uitrusting op een schaal die de capaciteit van individuele onderzoeksgroepen en zelfs -centra overstijgt. Verder zijn de kernfaciliteiten open voor de grotere wetenschappelijke gemeenschap, aldus de fundamenten leggend voor samenwerking en impact.

Kernevaluatie

Om continue kwaliteitsservice te verzekeren worden de kernfaciliteiten elke vijf jaar geëvalueerd. In november 2019 vond het bezoek van het internationale en interdisciplinaire evaluatiepanel plaats. De VIB ‘kernen’ ontvingen veel lof en toekomst-georiënteerd advies. De evaluatie concludeerde dat VIB’s kernfaciliteitenprogramma voldoet aan de hoogst mogelijke standaarden en als voorbeeld geldt in Europa.

De expertise aanwezig in de verschillende VIB-kernfaciliteiten is vaak complementair. Gekoppeld aan de toenemende interesse in single-cell studies, hebben de VIB-kernfaciliteiten bijgedragen tot een virtuele servicemotor met de naam Singularity. Dit dienstenplatform verleent toegang tot de meest geavanceerde flow-cytometrie, single-cell RNA sequentiebepaling, en workflows voor data. Tenslotte zijn single-cell onderzoeken niet meer enkel gedreven door transcriptomics en genomics, maar heeft het veld zich uitgespreid over alle ‘omics’ disciplines. Deze trend spoorde de kernfaciliteiten ertoe aan om samen te werken en een geïntegreerd multi-omics platform te bouwen dat individuele onderzoekers in staat stelt alle nodige informatie te verkrijgen uit één enkel staal.

In 2019 lanceerde de VIB Screening Core de NextGenQBio. Dit geavanceerde platform is uniek in België en combineert verschillende van de meest recente technologieën. Het gecentraliseerde platform verbindt ‘high-throughput’ screening technologieën met ‘high-content’ beeldvorming. De beeldvormingsmodule is geïntegreerd met een gecentraliseerd celcultuurplatform voor het automatisch opzetten van celculturen met verschillende celtypes. Een volledig pakket beeldanalyse software, IT, en dataopslaginfrastructuur om de gegeneerde data accuraat te behandelen, maakt het plaatje compleet. In de komende jaren zal NextGenQBio belangrijke inzichten in biologische basismechanismen van complexe systemen ontsluieren en de vertaling ervan naar toepassingen vergemakkelijken.

10xChromium
MissionBio

Strategische samenwerkingen

Ook dit jaar blijft het Tech Watch team VIB-wetenschappers een competitief voordeel bieden aangezien wetenschappelijke doorbraken vaak volgen op, of samen verlopen met, ontwikkelingen in de tools en technologieën die toestaan nieuwe hypotheses te testen. Het Tech Watch team volgt de wereldwijde technologische markt van nabij om nieuwe, opkomende technologieën te identificeren die het onderzoek en de IP output van VIB kunnen versnellen.

In 2019 resulteerde het succes van het Technology Innovation Lab, een initiatief van Tech Watch om het gebruik van nieuwe technologieën te faciliteren, in verschillende nieuwe samenwerkingen met technologiebedrijven zoals Mission Bio, Sphere Fluidics, Refeyn, GALT, en Nanoview Biosciences. De lancering van de Single Cell Accelerator in 2018 was een belangrijke motivator hiervoor, aangezien het programma nu volledig operationeel is.

De competitieve voordelen gecreëerd door de initiatieven van Tech Watch hebben interesse gewekt in de industrie en geleid tot verschillende nieuwe samenwerkingen.

Als deel van het Single Cell Accelerator programma heeft Janssen Pharmaceutica al een partnerschap opgestart met Tech Watch in 2018. Dankzij het succes van deze samenwerking is deze nu uitgebreid.

Een andere samenwerking die in 2019 kenbaar werd gemaakt was met BGI group in Shenzen, China. BGI is de grootste genoomonderzoeksorganisatie ter wereld die zich richt op innovatie in de meest recente genoomtechnologieën. Door deze strategische samenwerking zullen VIB en BGI gedeelde onderzoeksprogramma’s opzetten en samen innovatieve toepassingen ontwikkelen op het vlak van single-cell sequentiebepaling, gezondheidsmonitoring, en meer.

Een samenwerking met IMEC werd opgestart waarbij beide instituten de krachten bundelen om een uniek technologieplatform te ontwikkelen voor geautomatiseerde single-cell multi-omics analyses met als doel een spin off op te zetten.