Maïs

Maïs (Zea mays) is een van 's werelds meest verbouwde basisgewassen en een belangrijke bron voor biobrandstoffen. Het gewas wordt al tientallen jaren gebruikt in genetische studies en de generaties van gemuteerde stammen hebben hun plaats opgeëist als een van de belangrijkste modelorganismen in de plantengenetica, -ontwikkeling, -veredeling, en plaagresistentie.