Veilige prenatale test voor moeder en kind

De mogelijkheid om een aangeboren afwijking in een vroeg stadium van de zwangerschap op een veilige manier op te sporen. Dat is het buitengewoon en opmerkelijk resultaat van de ontwikkeling van een nieuw algoritme binnen VIB. 

In de gezondheidszorg gebruikt men PCR tests om genetische aandoeningen en ziekten te diagnosticeren. De VIB-UA onderzoeksgroep van Jurgen Del Favero ontwikkelde een eigen algoritme om multiplex PCR reacties te ontwerpen. Dit algoritme zorgt voor reproduceerbare gelijktijdige PCR versterking van honderden amplicons binnen één enkele, standaard PCR reactie. Met andere woorden, zowel de snelheid als de nauwkeurigheid van de test worden opgevoerd. Het resultaat, PCR multiplexing, is een zeer geavanceerd, genetisch onderzoek voor medische diagnose.

In 2011 hebben VIB en UA Multiplicom opgericht. PCR Multiplexing is de centrale technologie van Multiplicom. Jurgen del Favero nam de rol van Chief Technology Officer op zich. Het biotechbedrijf ontwikkelt, produceert en commercialiseert innovatieve analysetools voor genetisch en genomisch onderzoek, die als kits op de markt zijn.

Met de kits kunnen klinische labs DNA-varianten identificeren die te linken zijn aan een genetische ziekte of aanleg bij patiënten, of die een kankertherapie kunnen sturen of zelfs aangeboren afwijkingen in een vroeg stadium van de zwangerschap identificeren.

Eén van de commerciële producten van Multiplicom is Clarigo, een veilige en nauwkeurige niet-invasieve prenatale test (NIPT). De NIPT-test spoort geboorteafwijkingen bij een foetus, zoals het syndroom van Down, vroeg in de zwangerschap op. In tegenstelling tot een vruchtwaterpunctie of de afname van een staal van de placenta, is NIPT een niet-invasieve test. Een bloedmonster van de moeder volstaat om een aangeboren afwijking op te sporen, met alle positieve gevolgen van dien.

De state-of-the-art technologie van Multiplicom heeft de NIPT-test sterk vereenvoudigd, meer labs kunnen er mee aan de slag, meer mensen worden geholpen. In 2017 werd Multiplicom overgenomen door Agilent Technologies.