VIB investeert in maatschappelijke impact

In de eerste twee decennia van zijn bestaan heeft VIB met zijn basisonderzoek heel wat nieuwe kennis voortgebracht en een aanzienlijke maatschappelijke en economische impact gehad door die kennis te vertalen via een professioneel proces van proactieve technologietransfers.

Dankzij die opgebouwde ervaring kan VIB zich nu bezig houden met andere strategische initiatieven om nog meer waarde te creëren en zijn maatschappelijke impact te vergroten.

Om nog meer te kunnen inzetten op translationeel onderzoek heeft VIB twee specifieke onderzoekstrajecten opgericht:

VIB Discovery Sciences is een initiatief voor translationeel onderzoek waarbij bestaande (of nieuwe) VIB kennis wordt vertaald naar toepassingen voor patiënten of consumenten door na de 'academische' proof of concept zo veel mogelijk risico's weg te werken.

Meer info

VIB Grand Challenges is een programma voor omgekeerd translationeel onderzoek geïnspireerd op drie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (Gezondheid & welzijn, Geen honger, en Klimaatactie). De projecten focussen op concrete vraagstukken met betrekking tot patiënten (of gewassen) om zo tot nieuwe inzichten te komen.   

Meer info