Onze missie

VIB's belangrijkste missie is het verrichten van innovatief biomoleculair onderzoek in de biowetenschappen om zo de wetenschap en de samenleving vooruit te helpen.

De resultaten van dat onderzoek zijn alleen nuttig als ze verder ontwikkeld en naar de markt worden gebracht. Dat is onze tweede missie: wetenschappelijke resultaten vertalen naar farmaceutische, agrarische, en industriële toepassingen.
 _________________________________________________________________

Johan Cardoen, algemeen directeur VIB:

“Het Innovatie & Business-team is bijzonder veelzijdig – we beschikken over mensen met een achtergrond in farmacie, biowetenschappen, plantenbiotechnologie, en zelfs diergeneeskunde. Het is heel interessant om problemen vanuit verschillende standpunten te bekijken – zo stimuleer je innovatie.”

_________________________________________________________________

De link tussen academisch onderzoek en de zakenwereld

Het gespecialiseerde Innovatie & Business-team houdt zich uitsluitend bezig met technologietransfers. De onderzoeksresultaten worden commercieel benut door octrooien in te dienen, samenwerkingen op te zetten met de industrie en innovatieve bedrijven op te richten. De inkomsten van die activiteiten bedragen meer dan 15% van het jaarlijkse VIB-budget en alle winst wordt rechtstreeks terug in het onderzoek gepompt. Het VIB Innovatie & Business-team omvat de afdelingen IE, Business Development en New Ventures en daarnaast ook het team VIB Discovery Sciences. De verschillende teams werken allemaal samen aan de implementatie van een geïntegreerde strategie.

Het Innovatie & Business-team bouwt succesvolle, langetermijnrelaties tussen VIB-projecten en wetenschappers enerzijds en financiers, non-profitorganisaties of privébedrijven anderzijds. Het team neemt ook de meer zakelijke verantwoordelijkheden van de VIB-wetenschappers over, zodat zij al hun aandacht op hun projecten kunnen richten.

_________________________________________________________________

Carla Snoeck, manager New Ventures bij VIB:


“Basisonderzoek is méér dan een opstapje voor vervolgstudies, zoals algemeen wordt aangenomen: ook uit basisonderzoek kunnen innovatieve producten en invloedrijke technologieën voortkomen."

 _________________________________________________________________


De vertaling van onderzoeksresultaten naar praktische toepassingen is een duur en lang proces dat gepaard gaat met veel risico's.

Om zakenpartners en investeerders aan te trekken moeten die risico's zo veel mogelijk geminimaliseerd worden. Het Innovatie & Business-team van VIB coördineert nauwgezet alle stappen in dat proces, vaak vanaf het begin van een uitvinding tot en met het sluiten van een businessdeal of de oprichting van een nieuwe start-up.