Wetenschappelijke doorbraken hangen vaak samen met de ontwikkeling van nieuwe tools en technologieën die de vooruitgang in een bepaald domein stimuleren. In 2008 lanceerde VIB het Tech Watch-initiatief om een concurrentievoordeel te creëren in de levenswetenschappen door dergelijke tools en technologieën in een vroege fase beschikbaar te stellen.

Het Tech Watch-team is voortdurend op zoek naar nieuwe, opkomende technologieën die het onderzoek van onze wetenschappers positief kunnen beïnvloeden en de output van het VIB-onderzoek en onze patenten kunnen verbeteren. Dankzij hun unieke screeningsysteem kan het team al in een vroege fase nieuwe technologieën ontdekken. Technologieën met een potentiële wetenschappelijke impact op het onderzoek van VIB worden vervolgens doorgegeven aan de VIB-wetenschappers. Dankzij die bevoorrechte positie krijgen zij in een vroeg stadium toegang tot  prototypes en recent gecommercialiseerde technologieën. Daarnaast bundelt het Tech Watch-team de krachten met Business Development voor het afsluiten van overeenkomsten met de bedrijven.

Om de drempel voor de toepassing van deze nieuwe technologieën in hun onderzoek te verlagen, is er ook financiering beschikbaar voor VIB-wetenschappers. De financiering is onderverdeeld in drie categorieën: een fonds voor vroege toegang tot niet-gecommercialiseerde technologieën, een fonds voor nieuwe technologieën die recent gecommercialiseerd zijn, en een Tech Development-fonds voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën door VIB zelf.

Er werd ook een Innovatielab opgezet om het gebruik van nieuwe tools binnen VIB verder te bevorderen. Meer informatie over het Innovatielab en een overzicht van de lopende projecten vind je hier.

Het Tech Watch-team bestaat uit 11 voltijdse teamleden en een uitgebreider team van 8 groepsleiders (1 van elk VIB-onderzoekscentrum), 4 leidinggevenden van kernfaciliteiten, 1 BD-manager en 1 IP-manager. Het team wisselt regelmatig nieuwe technologieën uit, waardoor die informatie zich vervolgens binnen het hele instituut verspreidt. Het Tech Watch-team komt elk kwartaal samen om de projectaanvragen van de VIB-wetenschappers te beoordelen.

Het Tech Watch-kernteam