Dit zijn de algemene aanwervingsprincipes die VIB hanteert:

  • Alle vacatures worden gepubliceerd op de website van VIB, de universiteitswebsites, en andere gespecialiseerde websites en staan altijd open voor alle nationaliteiten.
  • Alle vacatures worden opgesteld volgens een specifieke structuur, om duidelijk en transparant aan te geven wat de functie inhoudt en naar welk profiel VIB op zoek is.
  • Kandidaten solliciteren via een digitaal systeem. Dat garandeert een efficiënt en transparant wervingsproces. Alle kandidaten vullen een standaardsollicitatieformulier in.
  • Buitenlandse kandidaten die op basis van hun cv geselecteerd worden, voeren een eerste gesprek via Skype. Bij een positieve beoordeling worden zij uitgenodigd in het laboratorium voor een presentatie en een gesprek  met verschillende medewerkers, zodat er een onderbouwde beslissing kan worden genomen. 
  • Alle kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing, zowel bij een positief als een negatief antwoord.

De algemene selectieprincipes zijn als volgt:

  • De wetenschappelijke waarde of sterkte van het cv en de overeenkomst tussen de 'vereiste' vaardigheden en competenties en de 'aangeboden' vaardigheden en competenties zijn de belangrijkste selectiecriteria.
  • Bibliometrische indicatoren zijn belangrijk, maar moeten in balans zijn met andere criteria, zoals ervaring met lesgeven, sociale vaardigheden, teamgeest, Engelse taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk) en, indien van toepassing, ervaring met het coördineren en begeleiden van jonge wetenschappers.
  • Er wordt NIET geselecteerd op basis van nationaliteit, geslacht of politieke of religieuze achtergrond.
  • In het bijzonder bij vrouwelijke kandidaten, mag de selectieverantwoordelijke vragen of de kandidaat kinderen heeft. Loopbaanonderbrekingen uit familiale overwegingen mogen niet tegen de kandidaat gebruikt worden.
  • Een goede taalvaardigheid (mondeling en schriftelijk) voor het Engels is een belangrijk selectiecriterium.

Procedure bij klachten van sollicitanten

Bij VIB trachten we er altijd voor te zorgen dat mensen tevreden zijn over de diensten die we leveren. We hechten dan ook veel belang aan de kwaliteit van ons wervings- en selectieproces.

Niettemin zijn we er ons van bewust dat mensen na afloop soms ontevreden zijn. We nemen elke klacht ernstig. Laat het ons dus zeker weten als je niet tevreden bent over een of meerdere aspecten van het proces.

Je kunt de wervingsmanager steeds om feedback vragen als je niet bent weerhouden of niet geselecteerd werd voor de functie. Als je bedenkingen hebt bij het besluit of de procedure of als je een herziening wilt aanvragen, kun je een e-mail sturen naar jobs@vib.be.

VIB zal je vraag of klacht schriftelijk beantwoorden. Wij proberen alle klachten binnen 30 dagen na ontvangst te beantwoorden.