VIB als innovatiepartner

VIB is een ondernemend onderzoeksinstituut dat de resultaten van zijn wetenschappelijke research vertaalt naar toepassingen voor de maatschappij. Hiertoe werkt het Innovatie & Business-team van VIB aan het schrijven, aanvragen en opvolgen van patenten, het tot stand brengen van onderzoekssamenwerkingen met industriële partners, het verlenen van licenties voor intellectuele eigendom, en het oprichten van spin-off bedrijven. Die activiteiten resulteren gemiddeld in 10-15 miljoen euro aan industriële inkomsten per jaar. Ook zijn er al 25 spin-off bedrijven opgericht met in totaal meer dan 900 werknemers.

VIB DISCOVERY SCIENCES

VIB Discovery Sciences is een translationeel onderzoekslaboratorium dat deel uitmaakt van de Innovatie & Business afdeling van VIB. Een toegewijd wetenschappelijk team met ervaring in de industrie werkt aan een portfolio met waardevolle projecten die een prima vertrekpunt vormen voor de ontwikkeling van kleine moleculen, biologicals, en agrochemicaliën. Het team vertaalt nieuwe researchtargets van de VIB onderzoeksgroepen naar veelbelovende projecten voor geneesmiddelenontwikkeling en agro-biotechinnovaties.

wat doen we 

Enkele succesverhalen

Een betekenisvolle impact hebben op de maatschappij – dat is wat veel wetenschappers drijft. VIB gaat proactief te werk om nieuwe uitvindingen te beschermen door middel van patenten. Die uitvindingen vormen de basis voor nieuwe start-ups en overeenkomsten met bedrijven, en leveren op die manier economische en maatschappelijke meerwaarde op. VIB levert ook een aanzienlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de life sciences cluster in Vlaanderen.

ONTDEK onze impact

Wat onze alumni zeggen

VIB heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn carrière. De directie en het personeel geloofden immers in onze technologie en hebben Actogenix opgericht. Zonder dat bedrijf zou ik misschien professor geworden zijn in Ierland of nog iets anders op een andere plek – wie zal het zeggen.
Lothar Steidler
Ik ben opgeleid bij VIB waar translationeel onderzoek en ondernemerschap sleutelwaarden zijn. De combinatie van wetenschappelijke excellentie en een duidelijke bedrijfsstrategie is essentieel voor het leiden van ONA Therapeutics.
Valerie Vanhooren
Lothar Steidler
Valerie Vanhooren (© IRB Barcelona)