VIB is een wereldwijd toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van levenswetenschappen en technologie.

Technologietransfers zijn stevig verankerd in de missie van VIB. Het onderzoek van VIB leidt tot nieuwe, innovatieve inzichten in de mechanismen van het leven en heeft een positieve impact op de samenleving. Ons Innovatie & Business team richt zich op het vertalen van onderzoeksresultaten naar diverse nieuwe producten, agrarische innovaties, geneesmiddelen, en therapieën die levens verbeteren.

VIB combineert uitmuntend onderzoek met kwaliteitsvolle technologieoverdracht. Die economische meerwaarde zorgt voor nieuwe economische activiteit, nieuwe banen in onze regio, en levert extra inkomsten op voor VIB.

Meer leZEN

VIB als innovatiepartner

VIB is een ondernemend onderzoeksinstituut dat de resultaten van zijn wetenschappelijke research vertaalt naar toepassingen voor de maatschappij. Hiertoe werkt het Innovatie & Business-team van VIB aan het opstellen, indienen en opvolgen van octrooien, het tot stand brengen van onderzoekssamenwerkingen met industriële partners, het verlenen van licenties voor intellectuele eigendom, en het oprichten van spin-offbedrijven. Die activiteiten resulteren gemiddeld in 10-15 miljoen euro aan industriële inkomsten per jaar. Ook zijn er al 23 spin-off bedrijven opgericht met in totaal meer dan 850 werknemers.

VIB Discovery Sciences

VIB Discovery Sciences is een translationeel onderzoekslaboratorium dat deel uitmaakt van de Innovatie & Business afdeling van VIB. Een toegewijd wetenschappelijk team met ervaring in de industrie werkt aan een portfolio met waardevolle projecten die een prima vertrekpunt vormen voor de ontwikkeling van kleine moleculen, biologicals, en agrochemicaliën. Het team vertaalt nieuwe researchtargets van de VIB onderzoeksgroepen naar veelbelovende projecten voor geneesmiddelenontwikkeling en agro-biotechinnovaties.

Een stimulerende omgeving creëren voor biotechondernemers

Een betekenisvolle impact hebben op de maatschappij – dat is wat veel wetenschappers drijft. VIB gaat proactief te werk om nieuwe uitvindingen te beschermen door middel van octrooien. Die uitvindingen vormen de basis voor nieuwe start-ups en overeenkomsten met biowetenschapsbedrijven en leveren op die manier economische en maatschappelijke meerwaarde op. VIB levert ook een aanzienlijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de lifesciencescluster in Vlaanderen.

ONTDEK HET VIB-EFFECT!

VIB in het middelpunt van een biowetenschappelijk ecosysteem

Een transparante samenwerkingscultuur is bevorderlijk voor innovatie en heeft een sterke hefboomwerking voor economische waarde en investeringen. De belangrijkste factoren om de internationale competitiviteit van het biowetenschappelijke ecosysteem in Vlaanderen te vergroten, zijn toonaangevende wetenschap, toegang tot kennis, de beschikbaarheid van talent en vaardigheden, en betaalbare en geavanceerde laboratoria en kantoorruimtes.

De kennis en expertise van een onderzoeksinstituut als VIB werken inspirerend en vormen de ideale kweekvijver voor innovatieprojecten. Zowel jonge start-ups als internationale farmaceutische bedrijven vinden hun weg naar de biotechclusters en naar interessante partners om samenwerkingen aan te gaan. Daarnaast krijgen ze zo de mogelijkheid om elkaars talent en knowhow te benutten. In de loop der jaren hebben verschillende buitenlandse biotechbedrijven afdelingen geopend in Vlaanderen. Samen investeerden die bedrijven 900 miljoen euro in de regio en creëerden ze directe werkgelegenheid voor 690 personen. 

VIB-alumni in de industrie

Lothar Steidler
Valerie Vanhooren (copyright IRB Barcelona)
VIB heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn carrière. De directie en het personeel geloofden immers in onze technologie en hebben Actogenix opgericht. Zonder dat bedrijf zou ik misschien professor geworden zijn in Ierland of nog iets anders op een andere plek – wie zal het zeggen.
Lothar Steidler