Wetenschap toepassen om levens te verbeteren

Mensen zijn het kloppende hart van VIB. Want zonder onze mensen en hun passie, energie, doorzettingsvermogen, inzet en creativiteit stonden we nergens. We willen dan ook een stimulerende werkomgeving creëren voor onze wetenschappers en ons ondersteunend personeel, met respect en begrip voor elkaar. Een omgeving waar mensen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en hun carrière een boost te geven.  Die visie illustreert ook hoeveel belang we bij VIB hechten aan leiderschap: oprecht, mensgericht leiderschap met aandacht voor communicatie in een transparante feedbackcultuur waar plaats is voor loopbaanbegeleiding, welzijn, en coaching.

Mensen zijn onze belangrijkste stakeholders. Met onze activiteiten willen we het grote publiek informeren over VIB's baanbrekende onderzoek en bewijzen dat wetenschap zich niet beperkt tot wetenschappers, maar relevant is voor iedereen. Het Conferences & Outreach-team van VIB organiseert evenementen waarbij bezoekers ondergedompeld worden in de wonderbaarlijke wereld van de levenswetenschappen. Via nieuwsbrieven, brochures, en infodossiers houden we onze stakeholders op de hoogte van alle nieuwigheden in de biotechsector en van de maatschappelijke en economische impact.

 

Vlaams Darmflora project

In onze darmen bevindt zich een ingewikkeld ecosysteem van microben – de darmflora. Deze darmflora en de bacteriën die er deel van uitmaken worden meer en meer in verband gebracht met allerhande aandoeningen, zoals darmontstekingen, diabetes, overgewicht, en depressie.

Om de invloed van onze darmflora op onze gezondheid beter te begrijpen, startte prof. Jeroen Raes het Vlaams Darmflora project op. In dit ambitieuze project verzamelen en onderzoeken de wetenschappers stoelgangstalen van meer dan 5000 vrijwilligers.  Dat is wereldwijd nog nooit op deze schaal gebeurd.

Hier vind je alle info over het onderzoeksproject en leer je hoe je kan bijdragen.

Ik werk mee

Onze wetenschappers verrichten basisonderzoek met als ultiem doel bij te dragen aan een betere wereld. We willen de onderzoeksresultaten vertalen in concrete toepassingen voor patiënten, consumenten en de gehele samenleving. Soms kunnen we hierbij de hulp van gewone burgers gebruiken en dit voor heel specifieke onderzoeksprojecten. Heb je zin om je steentje bij te dragen aan wetenschappelijke vooruitgang? Bekijk dan zeker onderstaande VIB-projecten.

  • Op zoek naar patiënten met type 2 diabetes

  • Stoelgangtransplantatie voor de ziekte van Parkinson

  • Op zoek naar patiënten met Spondyloartritis

  • Oude schilderijen tonen evolutie van planten

  • Alzheimeronderzoek

PID: een (niet zo) zeldzame ziekte met een enorme impact

PID-patiënt Krista Bracke praat met onze wetenschappers

Primaire immuundeficiënties (PID's) zijn een heterogene groep levensbedreigende genetische afwijkingen van het immuunsysteem. Heel vaak worden PID's niet gediagnosticeerd, aangezien ze zeer complex zijn en klinisch verschillende vormen kunnen aannemen. Een groot aantal PID-patiënten wordt nooit gediagnosticeerd of krijgt het etiket 'niet-gedefinieerde PID' opgeplakt, waardoor een rationele therapeutische aanpak onmogelijk is.

Het aantal therapieën is momenteel beperkt vanwege de ontoereikende moleculaire kennis van de mechanismen en progressie van PID's. Dat legt niet alleen een zware last op patiënten en gezinnen, maar ook op de gezondheidszorg.

Ontdek hoe ons onderzoek PID-patiënten helpt

Kanker, tweede doodsoorzaak

Kanker kan iedereen treffen: jong of oud, vrouw, man of kind, rijk of arm. Omdat het risico op kanker toeneemt met de leeftijd en omdat de bevolking vergrijst, zal het aantal kankerpatiënten – zowel in België als in de rest van de wereld – blijven toenemen. En toch is er hoop. Kanker kan steeds beter behandeld worden. Het aantal beschikbare geneesmiddelen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Terwijl we in het verleden beperkt waren tot operaties, chemotherapie, en bestraling, zijn er nu doelgerichte geneesmiddelen, bloedvatremmers, immuuntherapieën, enzovoort. Bovendien zijn er heel wat nieuwe behandelingen in ontwikkeling. Ondanks al dat goede nieuws en het enthousiasme in de media wanneer er een nieuwe, spectaculaire behandeling of kankertest is, zijn we nog niet klaar met de ziekte. We kunnen niet alle patiënten genezen, behandelingen gaan vaak gepaard met ernstige bijwerkingen en te veel patiënten hervallen na een aantal jaar. De afgelopen honderd jaar is onze kennis over kanker gevoelig uitgebreid, maar het einde van het verhaal is nog lang niet in zicht. Toch bestaat de hoop dat we kanker in de nabije toekomst kunnen veranderen in een chronische, behandelbare ziekte.

Meer info over kanker

Stefan Gijssels

Wat patiënten zeggen

Het emotionele leed dat kanker veroorzaakt bij je familie is de grootste bijwerking.
Stefan Gijssels – overwon darmkanker
Ik denk dat het zeer relevant is dat wetenschappers, artsen en patiënten hun ervaringen kunnen delen, aangezien elk van die groepen een eigen visie heeft op de ziekte. Je merkt dat bepaalde aspecten heel belangrijk zijn voor patiënten, maar eerder onder de radar blijven bij wetenschappers en artsen. Anderzijds komen patiënten wanneer ze in contact komen met de onderzoekswereld, tot het besef dat niet alles in een handomdraai opgelost kan worden.
Krista Bracke - PID-patiënt & eredoctor Universiteit Gent
Mijn kankerverhaal is iets wat ik voor de rest van mijn leven met me meedraag. Het maakt deel uit van wie ik ben, nu en in de toekomst. Mijn kankertraject was geen pretje, maar er zijn mensen die het veel zwaarder hebben.
Katrien – overwon borstkanker

WETENSCHAP TOT IN DE KLAS

'Hebben fruitvliegen hersenen?' 'Hoe verschilt ons DNA met dat van een bij?' 'Waarom doet men onderzoek op zebravissen?' Kinderen zitten met veel vragen, waar je als leerkracht niet altijd een antwoord op weet. Doorheen de jaren werden er verschillende schoolprojecten gelanceerd om jongeren enthousiast te maken voor bio-wetenschappen zodat al hun vragen beantwoord kunnen worden. 

Gerelateerde inhoud