Gisten

Gisten (Saccharomyces sp.) zijn eencellige organismen die onder andere gebruikt worden om te bakken en te brouwen. Daarnaast zijn ze een belangrijk modelorganisme voor genetisch onderzoek. Aangezien ze gebruikt worden in verschillende industrieën en zich geslachtelijk kunnen voortplanten, zijn gisten belangrijke onderzoeksobjecten in allerlei fundamentele en toegepaste onderzoeken.