Mens

Om de menselijke biologie te begrijpen en therapieën voor ziekten bij de mens te ontwikkelen, kunnen we niet-menselijke modelorganismen onderzoeken, maar uiteindelijk moeten we de mens zelf bestuderen. Bij VIB werken onderzoekers met geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) en specifieke cellijnen (bv. HEK293), maar ook met patiënten met een specifieke aandoening en gezonde donoren.