Muizen en ratten

De meest gebruikte zoogdieren in het laboratorium zijn muizen en ratten (Mus musculus en Rattus norvegicus). Ze zijn genetisch gezien vrij nauw verwant aan de mens, eenvoudig om mee om te gaan en te verzorgen, en hebben een genoom dat in zijn geheel ontrafeld is. Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor de eerste stappen in mensgericht onderzoek in domeinen als genetica, geneeskunde, en psychologie.