Nicotiana spp.

Het geslacht Nicotiana omvat een groep kruidachtige planten die algemeen bekend staat als tabaksplanten. Alle soorten in dit geslacht produceren nicotine en N. tabacum wordt wereldwijd verbouwd voor de productie van tabak voor sigaretten en andere tabaksproducten. Diverse andere Nicotiana soorten worden gekweekt als siertuinplant.

Labs working with Nicotiana spp.