Tarwe

Een ander basisgewas en bijzonder waardevol modelorganisme is tarwe (Triticum sp.), aangezien het als substituut voor veel andere graansoorten gebruikt kan worden. Tarwe is heel gevoelig voor omgevingsveranderingen, waardoor het een cruciaal onderzoeksinstrument is om te bestuderen hoe klimaatverandering de groei en het voedingsprofiel beïnvloedt van verschillende granen die de basis vormen voor een groot deel van de wereldwijde landbouwindustrie.

Labs working with Tarwe