Ulva mutabilis

Ulva mutabilis is een groene macroalg die een belangrijke primaire producent is in mariene en brakke kustecosystemen. Het is een belangrijk modelorganisme om de ontwikkeling van algen en mutualistische interacties tussen macroalgen en micro-organismen te bestuderen.

Labs working with Ulva mutabilis