Veel biologische processen gebeuren aan de hand van reactiepaden met meerdere, vaak onderling afhankelijke stappen. Bij de analyse van reactiepaden worden softwaretools gebruikt om de verschillende reactiepaden, stappen en betrokken moleculen te ontrafelen en te verduidelijken.