Sommige genetische variaties zijn heel zeldzaam, maar kunnen wel een effect hebben op gezondheid en ziekte. Aangezien ze niet vaak voorkomen, zijn ze echter moeilijk te bestuderen. Associatieanalyses voor zeldzame varianten zijn specifiek ontwikkeld om zeldzame genetische variaties en hun effecten te onderzoeken.