Bio-energie is een hernieuwbare energiebron die gewonnen wordt uit biomassa. Biomassa slaat zonlicht op in de vorm van chemische energie. Die energie kan benut worden in verschillende sectoren die momenteel gebruikmaken van fossiele brandstoffen. Bio-energie is een duurzaam alternatief.