Biobrandstof is een soort brandstof die gemaakt wordt uit biomassa, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, die ontstaan uit langdurige geologische processen. De meest courante soorten biobrandstof zijn bio-ethanol, een alcohol  verkregen via fermentatie, en biodiesel, gewonnen uit oliën of vetten.