Cellen zijn de fundamentele biologische eenheden van organismen. Kennis die op cellulair niveau is opgedaan, kan ons helpen inzicht te krijgen in fundamentele biologische processen, zoals plantontwikkeling, en hoe organismen reageren op externe prikkels.