Cellen zijn niet statisch, maar doorlopen cycli die de ontwikkeling en groei stimuleren van het organisme waartoe ze behoren. Kennis van de celcyclus is dan ook van cruciaal belang om de biologie van gelijk welk organisme te begrijpen.