Eiwitten zijn continu met elkaar in interactie. In veel gevallen nemen die interacties de vorm aan van een nauwe band tussen twee of meer eiwitten. Zulke moleculen met meerdere eiwitten worden 'eiwitcomplexen' genoemd. Eiwitcomplexen zijn dynamisch en gevoelig voor structuurveranderingen.