De structuur is het belangrijkste instrument van een eiwit. Die bepaalt immers hoe een eiwit omgaat met andere eiwitten, met receptoren en met andere moleculen. Door de alomtegenwoordigheid en relevantie van eiwitten in (en voor) cruciale biologische processen is hun structuur essentieel om inzicht te krijgen in levende organismen.