Geïntegreerde -omics is een onderzoeksmethode die zich toespitst op de verschillende '-omicsdisciplines', zoals genomics, transcriptomics, proteomics en metabolomics. De integratie van deze technologieën leidt tot een veel vollediger beeld van de mechanismen die aan de basis liggen van diverse biologische processen.