Biologische systemen bestaan niet uit individuele, op zichzelf staande componenten. De interacties tussen de verschillende componenten van een biologisch systeem zijn namelijk van groot belang voor de werking ervan. Netwerkbiologie tracht die interacties in kaart te brengen en te begrijpen.